Monthly Archives: Září 2008

I. celostátní charitní konference

Ve dnech 25. a 26. 9. 2008 se v Hradci Králové uskutečnila I. celostátní Charitní konference pod záštitou České asociace sester, o.s. Charitu Odry reprezentovaly paní Jindřiška Stuhlová, Renata Sedláková a Dana Šustková. Paní Jindřiška Stuhlová ve druhém dni konference zhodnotila svou přednáškou vývoj v Charitě Odry za posledních 10 let.

Tour de Caritas

Dne 10. 9. 2009 Charitu Odry navštívili účastníci „Tour de Caritas“. Této cyklistické výpravy po Charitách naší diecézi se zúčastnili pracovníci jednotlivých Charit. Bylo to příjemné a osvěžující setkání.

Copyright © 2018 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry