Dne 23. 9. 2009 se uskutečnilo Slavnostní otevření zázemí Charity Odry za přítomnosti starosty města Ing. Pavla Matůšů, místostarosty Mgr. Jiřího Vlčka, ředitele Diecézní charity ostravsko-opavské Mgr. et Mgr. Lukáše Curila, biskupského vikáře pro Charitu JUDr. IClic. Pavla Forgače, Obl. OT a ostatních pozvaných hostů. Na začátku setkání poděkoval ředitel Charity Odry Petr Kučerka představitelům […]