Ve dnech 22. – 23. 10. 2009 se zástupci Charity Odry zúčastnili II. Celostátní charitní konference „Charita 21. století“ v Mělníku pod záštitou České asociace sester, o.s. Po dva dny probíhaly přednášky, semináře a workshopy pro zástupce Charit s celé České republiky. Témata byla společenská a odborná např.: Krize a Charita, praktické využití encykliky, vize […]