Monthly Archives: Květen 2010

Povodně 2010

Stav charitního sbírkového konta spolu se zaslanými DMS přesáhl o víkendu částku 3 milionů korun. K dnešnímu ránu (tj. 24. 5. 2010) se na charitním sbírkovém účtu shromáždilo 1 449 700,- Kč. Dárci zaslali také 69 063 DMS zpráv, tzn. 1 864 701,- Kč darovaných touto formou. Všem dárcům děkujeme. V tomto týdnu bude dokončen […]

Noc kostelů

Účast na konferenci

Dne 11. 5. 2010 se ředitel Charity Odry Petr Kučerka spolu s vedoucí sociálního úseku Jindřiškou Stuhlovou účastnili v Brně konference „Financování a kvalita sociálních služeb“ pořádanou Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Na konferenci vystoupili zajímaví hosté, kteří nastínili problémy, možnosti a cesty ve financování sociálních služeb v následujících letech. […]

Diecézní pouť Charit

Zveme Vás na Diecézní pouť Charit dne 22. května 2010 do kostela sv. Ducha v Ostravě – Zábřehu

Copyright © 2018 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry