Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování Charita Odry se úspěšně zúčastnila výběrového řízení a s Agenturou pro sociální začleňování uzavřela smlouvu o poskytování lokální asistence v rámci veřejné zakázky „Asistence v lokálních partnerstvích pro lokality vybrané v roce 2012 a 2013“. Mezi vybrané lokality bylo zařazeno i město Odry. Agentura pro sociální začleňování je nástrojem Vlády ČR a podporuje města […]