Monthly Archives: Březen 2012

Pozvání ke sledování mše v TV NOE

Dvoudenní postní duchovní obnova

Kdy: 16. a 17. března 2012 Kde: fara a kostel sv. Bartoloměje Odry Program v pátek: 16.00 hodin úvodní přednáška s možností adorace na faře 17.30 hodin křížová cesta v kostele 18.00 hodin mše svatá v kostele   Program v sobotu: 9.00 hodin 1. přednáška na faře, po ní příležitost ke svátosti smíření na faře 10.30 hodin 2. přednáška […]

„Objevuji nový svět,“ říká o Charitě P. Jan Larisch

Před měsícem jmenoval biskup František Václav Lobkowicz do funkce prezidenta Diecézní charity ostravsko-opavské P. Jana Larische, Th.D. Farář z Ostravy-Svinova se po patnácti letech duchovního doprovázení studentů Biskupského gymnázia seznamuje s aktivitami Charit v diecézi a hledá své místo v nové službě. Otče Jene, jaký je Váš vztah k Charitě? Musím přiznat, že mě otec […]

Charita Odry obdržela dotaci z MSK

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 29. 2. 2012 usnesením č. 23/2060 rozhodlo poskytnout Charitě Odry účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu projektů v odvětví zdravotnictví na rok 2012 na realizaci projektu „Provoz terénní ošetřovatelské služby a mobilního hospice“ ve výši 30.300 Kč. Děkujeme.

Slovo prezidenta Diecézní charity ostravsko-opavské

Bratři a sestry, drazí nemocní, prožíváme postní dobu a blížíme se k největší události církevního roku, jíž jsou Velikonoce. Věříme, že jsou nejen našimi největšími křesťanskými svátky, ale že v nich prožíváme událost, bytostně se dotýkající života každého člověka. Zvláště starší, nemocní, či jinak handicapovaní – obecně vzato ale každý z nás – z ní může a má čerpat […]

Copyright © 2018 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry