Během měsíců března a dubna 2012 vyjely pečovatelky ze střediska  Odry na odborné stáže do jiných zařízení  působících v sociálních službách. Pečovatelky Irena a Monika byly na stáži v Hospici sv. Lukáše v Ostravě,  pečovatelka Monika byla poté ještě i v Domově Vítkov.  Dále byly 4 pečovatelky v denním stacionáři pro seniory v Opavě – a to Irena, Pavla, Anička a […]