Monthly Archives: Leden 2013

Charita Odry pracuje s lidmi bez přístřeší

Od září 2012 začala Charita Odry pracovat s lidmi bez přístřeší. V uplynulém období asi pěti měsíců jim byla poskytována zejména potravinová pomoc, ale také pomoc materiální. Pomáhalo se zajištěním hlavně zimního oblečení. Byly zakoupeny ponožky a jedny zimní boty větší velikosti. Další oblečení pro ně (rukavice, šály, čepice aj.) jsme získali darem nebo ve spolupráci s charitními […]

Pečovatelská služba pro Fulnecko

Od 1. ledna 2013 mohou lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení na Fulnecku využít pečovatelskou službu Charity Odry- středisko Fulnek pro pomoc při zvládání úkonů z běžného osobního života a domácnosti. Tyto služby hradí uživatel na základě ceníku pečovatelských úkonů, který je součástí Smlouvy o poskytování činností a úkonů […]

Copyright © 2018 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry