Monthly Archives: Červen 2013

Poděkování za humanitární sbírku

Od 5. do 17. června 2013 proběhla materiální humanitární sbírka pořádaná Charitou Odry ve spolupráci s Diecézní charitou ostravsko-opavskou pro lidi zasažené povodněmi. Tímto bychom chtěli poděkovat Vám všem jednotlivým dárcům, ale také školám, firmám, okolním obcím a dalším organizacím, které během této doby přinášeli, buď přímo na Charitu Odry v Odrách, nebo v jednotlivé […]

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

Charita Odry ve spolupráci s Diecézní charitou ostravsko-opavskou vyhlašuje materiální sbírku humanitární pomoci pro lidi zasažené povodněmi. Humanitární pomoc můžete osobně zanést: V Odrách na Charitu Odry,  Hranická 162/36, Odry a to od 5.6.2013 do 14.6.2013 v čase od 6:00 do 14:30 hodin v pracovní dny. Dále se sbírka uskuteční také na dalších místech působení Charity Odry a […]

Povodně: Charita ČR chystá pomoc a sbírku

Pracovníci a dobrovolníci Charity Česká republika se stejně jako již několikrát v nedávné historii opět chystají pomoci v boji s následky ničivých povodní. Akci lze podpořit příspěvkem na účet, ale také formou DMS. „Vyhodnocujeme povodňovou situaci a jsme připraveni pomoci při odstraňování povodňových škod a lidem v jejich tíživé životní situaci,“ řekl dnes Lukáš Cyurylo, ředitel Charity ČR. […]

Copyright © 2018 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry