V květnu 2015 byla vyhlášena soutěž na ZŠ Pohořská a ZŠ Komenského pro žáky II.stupňů týkající se finanční gramotnosti. Tuto soutěž vyhlásila a pořádala Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Charitou Odry. Soutěž měla dvě kategorie – výtvarnou a literární na téma: Hospodaříme s penězi v naší rodině a Dluhy. Žáci se s tímto […]