Dne 26. října 2015 proběhlo, za účasti starosty města Odry Ing. Libora Helise a představitelů Města Odry, slavnostní otevření nově vybudovaného Denního stacionáře pro seniory v Odrách. Mezi pozvanými hosty se otevření také zúčastnil ředitel Charity Česká republika pan Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo. Slavnostní požehnání novým prostorám a především všem lidem, kteří zde budou […]