23.3.2016 proběhlo slosování soutěže uspořádané Charitou Odry pro své koledníky při Tříkrálové sbírce 2016 za účasti pana místostarosty města Oder Ing. Pavla Matůšů, právníka Města Oder Mgr. Martina Biskupa , ředitele Charity Odry Bc. Petra Kučerky a koordinátora Tříkrálové sbírky pro Charitu Odry Jiřího Rosensteina.