Monthly Archives: Srpen 2017

Příměstský tábor Manhattan

Díky grantu města Odry proběhl v termínu od 14. – 18. srpna příměstský tábor. Táboru se zúčastnilo 20 dětí. Program byl více, než zajímavý. V pondělí jsme se podívali do ZOO v Ostravě, v úterý jsme navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou a zahráli si minigolf. Středa byla věnována cyklovýletu na Maria Skálu […]

Manhattan na táboře v Březinách

Letošní prázdniny jsou, co se týče programu velmi nabité. Již se uskutečnil Letní tábor v Březinách u Vsetína, zúčastnilo se ho celkem 25 dětí. Celotáborová hra nesla jméno „Po stopách hraběte Drákuly“. Děti tedy celý týden hledaly indicie a stopy jak k Drákulovi, tak ke schovanému pokladu. Celý tábor provázela temnější atmosféra, hrály se hry spojeny s upíry […]

Oddlužení a významné změny v insolvenčním zákoně po novele

Dovolte, abychom Vás informovali o nejdůležitějších změnách, které po účinnosti novely insolvenčního zákona 182/2006 Sb., od 1. 7. 2017 nastaly v souvislosti s řešením úpadku oddlužením. Změna v přidělování případů insolvenčním správcům Nebude nutné mít sídlo nebo provozovnu v každém jednotlivém okrese podle obecných soudů dlužníků, ale postačí mít sídlo nebo provozovnu v kraji. Do […]

Copyright © 2018 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry