Denní stacionář- Co je denní stacionář

Stárnout nemusí znamenat vzdát se zábavy a společenských aktivit.

Denní stacionář je bezpečné, klidné místo zařízené tak, aby se v něm Vaši blízcí cítili co nejvíce jako doma, bylo jim příjemně a užili si každý den s péčí a podporou, kterou potřebují. Součástí péče a podpory jsou každodenní programy aktivit, které Vašim blízkých pomůžou zůstat psychicky a fyzicky aktivní. Máme otevřené dveře všem dospělým a seniorům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronické nemoci nebo zdravotního postižení.

Víme, že není jednoduché si představit, jak denní stacionář funguje, proto se k nám, prosím, přijďte kdykoliv nezávazně podívat (předem prosím zavolejte). Jsme na adrese Hranická 1110/32 Odry, každý pracovní den od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00, telefonní číslo 736 200 228. Pokud se Vám a/nebo Vašemu blízkému u nás bude líbit, využijte tzv. tři dny na zkoušku (zdarma). První den můžete přijít společně. Další dvě návštěvy by ale měl Váš blízký absolvovat sám, abychom se mohli lépe poznat a dohodnout se, jestli je pro něj denní stacionář vhodný.

Proč navštěvovat denní stacionář

 Výhody pro Vás, naše klienty:

* získáte možnost trávit čas aktivně a zábavně

* díky aktivitám si budete udržovat fyzické i psychické zdraví (kondice, paměť), což zvýší Vaši nezávislost

* obohatíte svůj život o nové zážitky a přátele

* budete ve společnosti svých vrstevníků

* zvýšíte si sebedůvěru

Výhody pro Vás, rodinné pečující:

* můžete chodit do práce

* je to alternativa k zařízením dlouhodobé péče (domovy pro seniory)

* máte jistotu, že Vaši blízcí tráví čas v příjemném prostředí

* víte, že díky dennímu programu tráví čas aktivně

* máte možnost si odpočinout a zařídit věci, které potřebujete

Jak vypadá program v denním stacionáři

Ve stacionáři se řídíme denním programem. Dopoledne vždy cvičíme tělo a paměť a před obědem se věnujeme tvoření, zpívání, pečení/vaření nebo si vyjdeme na procházku nebo na výstavu. Denní stacionář také v dopoledních hodinách pravidelně co 14 dní navštěvuje místní duchovní. Odpoledne se nese spíše v odpočinkovém duchu – hrajeme společenské hry, sledujeme filmy a dokumenty nebo si povídáme u kávy.

Aktivity jsou různorodé, ale vždy je jejich cílem zajistit Vašim blízkým takovou podporu a péči, aby se u nás cítili dobře, účastnili se aktivit podle svých potřeb, přání a zájmů a aby udržovali či rozvíjeli své schopnosti ve společnosti vrstevníků.

Aktivity v současnosti:

Cvičení a tanečky na židli Vaření a pečení

Trénování paměti Vycházky za přírodou nebo kulturou

Tvořivé činnosti Besedy, přednášky

Společenské hry Celodenní výlety

Muzikoterapie (poslech hudby, zpěv) Filmový klub

Připravujeme:

Canisterapie (léčebný kontakt psa a člověka)

Pěstování bylin a květin

Kolik stojí jeden den ve stacionáři

Ne každý chce strávit ve stacionáři celý den, proto si po společné domluvě můžete určit, které dny a kolik hodin u nás chcete být a my Vám budeme pobyt účtovat po hodinách. Za jednu hodinu v denním stacionáři zaplatíte 20,- Kč. Malá dopomoc (při oblékání, pohybu, podávání jídla a pití, při osobní hygieně apod.) stojí 30,- Kč/den a velká dopomoc 50,- Kč/den. Pokud budete mít zájem, můžete si na den pobytu objednat oběd za 55,- Kč (+ 5,- Kč za dovoz) nebo

si přinést oběd vlastní. Zajistit Vám můžeme také svoz a odvoz do denního stacionáře v ceně 5,- Kč/km (+ čas pečovatelky 32,50 Kč/15 min).

Pobyt ve stacionáři může vypadat například takto (uvedeny jsou pouze dva příklady, ale Váš pobyt může vypadat úplně jinak – podle domluvy):

Příklad 1:

Přijdete v 8:00, odejdete ve 14:00 a nepotřebujete žádnou dopomoc.

6 hodin krát 20,- Kč 120,- Kč

Příklad 2:

Přijdete v 8:00 a odejdete ve 12:00, objednáte si oběd a potřebujete malou dopomoc.

4 hodiny krát 20,- Kč 80,- Kč

Oběd s dovozem 60,- Kč

Malá dopomoc 30,- Kč

Celkem: 170,- Kč

V případě, že Vás naše služba zaujala, můžete si zde stáhnout žádost k pobytu nebo si můžete vyzvednout žádost osobně u nás v denním stacionáři.

Věříme, že k nám najdou cestu všichni lidé, kteří i přes všechny neduhy a nemoci chtějí být stále aktivní a setkávat se dalšími lidmi. Těšíme se na Vás.

Copyright © 2018 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry