Projekty

Název projektu „Odborné sociální poradenství zaměřené na dluhovou problematiku“

Projekt je finančně podpořen Evropskou unií – Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003559

Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Celkové způsobilé náklady projektu: 2. 394 293, 75, – Kč

Stručný popis projektu:

Odborné sociální poradenství zaměřené na dluhovou problematiku a finanční gramotnost v Odrách je poskytováno cílové skupině obyvatel (cca 600 osob) a ostatním obyvatelům města. Důvodem vzniku této sociální služby je absence odborné pomoci při řešení zadlužení, nárůst počtu zadlužených občanů a exekucí ve městě.

Cílem projektu je poskytnout pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, zmírnit, případně vyřešit jejich situaci. Snižovat zadluženost, zastavit zhoršování sociální situace a předcházet tak sociálnímu vyloučení.

Součástí projektu je v rámci prevence zadlužování realizace seminářů pro obyvatele žijící v sociálně vyloučených lokalitách města. Výstupy projektu:

budou zaznamenány v průběhu realizace projektu

 

Copyright © 2017 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry