Seminář zdravotních sester

Dne 22. 6. 2010 se v Domě pokojného stáří ve Frýdku-Místku naše zdravotní sestry zůčastnily odborného semináře firmy B-Brown, jehož hlavním tématem byla periferní žilní kanilace a nové poznatky s tímto tématem spojené.

Koledníci si vykoledovali vítězství

Naši koledníci ze Spálova, které fotila Jana Zezulková, si ve fotografické soutěži Koledník, pořádané Diecézní charitou ostravsko-opavskou, vykoledovali vítězství a s ním i několik drobných cen. Gratulujeme! Na ostatní vítězné fotografie se můžete podívat zde.

Setkání ředitelů

Dne 17. června 2010 proběhlo setkání ředitelů charit, tentokrát v Charitě Ostrava. V rámci tohoto setkání si ředitelé prohléhli Charitní středisko Gabriel, ve kterém  mimo jiné, funguje centrum pro rodiče s dětmi,  ale také denní centrum a komunitní centrum pro seniory v Ostravě – Zábřehu. Dále ředitelé navštívili Hospic sv. Lukáše, kterým je provedla vrchní sestra Juventia […]

Povodně 2010

Stav charitního sbírkového konta spolu se zaslanými DMS přesáhl o víkendu částku 3 milionů korun. K dnešnímu ránu (tj. 24. 5. 2010) se na charitním sbírkovém účtu shromáždilo 1 449 700,- Kč. Dárci zaslali také 69 063 DMS zpráv, tzn. 1 864 701,- Kč darovaných touto formou. Všem dárcům děkujeme. V tomto týdnu bude dokončen […]

Noc kostelů

Copyright © 2018 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry