Domácí hospicová péče

Tato služba vznikla rozšířením ošetřovatelské služby Charity Odry ke dni 1. 1. 2012 a je její součástí. Tak jako ošetřovatelská služba je poskytována v regionech Oder, Fulneku a Suchdolu nad Odrou.

Poslání

Domácí hospicová péče je služba, která umožňuje nemocnému strávit poslední dny života doma a v kruhu svých blízkých.

Domácí hospicová péče je zdravotní péče nemocným lidem, kteří trpí chronickým onemocněním nebo nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stadiu a kteří si přejí v závěrečné fázi života být v kruhu blízkých a ve svém domácím prostředí.

Výchozím předpokladem pro poskytování domácí hospicové péče je ochota rodiny celodenně pečovat o nemocného v domácím prostředí.

S rodinnými příslušníky se snažíme, aby umírání bylo pokojné a důstojné.

Jak můžeme pomoci

Poskytujeme odbornou zdravotní pomoc včetně paliativní péče prostřednictvím zkušených zdravotních sester, která je odborně plně srovnatelná se zdravotní péčí poskytovanou v nemocnici a dalších zdravotnických zařízeních.

Na základě dohody s lékařem poskytujeme odborné zdravotní výkony:

komplexní ošetřovatelská péče, aplikace inhalační, léčebné terapie, odběry biologického materiálu, ošetření bércového vředu, ran, dekubitů, rehabilitační ošetřování, ošetření permanentních katétrů, stomií.

Zároveň poskytujeme pomoc ve snížení či tlumení bolesti a dalších doprovodných příznaků konečných stádií (nevolnost, zvracení, dušnost, deprese).

Při provádění zdravotních úkonů a pro zvýšení kvality života nemocného používáme moderní formy aplikace léčiv (lineární dávkovač, infuzní pumpy) při dušnosti nemocného (oxygenátor, odsávačku).

Pro nevyléčitelně nemocné a jejich rodinné příslušníky nabízíme podporu v jejich těžkých životních situací jako je osamělost nebo vyčerpání.

Pomůcky při hospicové péči

V případě poskytování indikované zdravotní péče ošetřujícím lékařem (nebo lékařem při hospitalizaci) zdravotními sestrami Charity Odry u klienta v terminálním stavu (signální kód) půjčuje Charita Odry těmto klientům kompenzační pomůcky bez poplatků za nájem pomůcek.

Kdo péči zajišťuje

Domácí hospicovou péči poskytují naše registrované zdravotní sestry ve spolupráci s Vašim praktickým lékařem, nebo ošetřujícím lékařem při hospitalizaci, dle potřeby a obtížích nemocného 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Tato péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Lékaři:

Odry

MUDr. Havrlantová Lucie, tel.: 556 778 164

MUDr. Šmausová Jana, tel.: 556 763 445

MUDr. Susík Josef, tel.: 556 763 399

Jakubčovice n. O.

MUDr. Mrázková Alena, tel.: 556 748 532

Fulnek

MUDr. Miller Petr, tel.: 556 740 517

MUDr. Štenclová Lenka, tel.: 556 741 720

MUDr. Vaisová Renata, tel.: 556 740 091

Suchdol n. O.

MUDr. Žaneta Šimíčková, tel.: 556 736 905

Jeseník n. O.

MUDr. Šrámek Josef, tel.: 556 704 839

Ceník

Tato péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Charitní hospicová péče v ostatních regionech

Informace o domácí hospicové péči poskytované Charitou na dalších místech České republiky naleznete na stránkách http://www.domacihospicovapece.cz/


Copyright © 2020 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry