Ošetřovatelská služba – O službě

zpět

Seznam ošetřovatelských úkonů

• Komplexní ošetřovatelská péče pro pacienty odkázané na druhou osobu pro částečnou ( plnou ) imobilitu, dezorientaci, inkontinenci, specifická a fyzická náročnost ošetřovatelské péče

• Rehabilitační ošetřovatelství, nácvik chůze

• Aplikace inhalační a léčebné terapie – p.o., i.m., s.c., i.v.

• Aplikace ordinované parenterální terapie pro zjištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

• Nácvik a zaučování aplikace inzulínu

• Odběr biologického materiálu ( krev, moč )

• Komplexní lokální ošetření – převaz bércového vředu, převazy, ošetření ran, dekubitů

• Komplexní lokální ošetření – klysma, výplachy, cévkování, ošetření permanentních katetrů

• Ošetření stomií

Tato služba je poskytována v regionech Oder, Fulneku a Suchdolu nad Odrou

Copyright © 2018 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry