Sociální poradna – S čím můžeme pomoci

Zpět

zjištění stavu dluhů, konzultace a vytipování prioritních věřitelů

konzultace možných způsobu splácení dluhů – splátkové kalendáře, konsolidace dluhů, restrukturalizace úvěrů

pomoc při sepsání Návrhu na povolení oddlužení

asistence při vyhotovení a sepsání odporu proti platebnímu rozkazu, návrhu na zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti, návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce, vylučovací žaloby apod.

zprostředkování kontaktu s věřiteli, úřady, exekutory a následná asistence při komunikaci s nimi

sestavení domácího rozpočtu, zjišťování možností lepšího hospodaření, odkrývání skrytých rezerv, návrh možných finančních strategií umořování dluhů

pomoc uživateli služby v legislativě týkající se oblasti dluhové problematiky (exekuce, insolvenční zákon, apod.) s možností využít externího právního konzultanta

pomoc při řešení celkové sociální situace uživatele služby se zaměřením na dluhovou problematiku a spolupráci s navazujícími institucemi.

Neposkytujeme poradenství v oblastech:

* daňového poradenství a účetnictví (vyjma základních informací o daňových povinnostech občanů)

* finančního a investičního poradenství (vyjma základních informací o produktech a ochraně spotřebitele.

* hmotnou a finanční pomoc, ani ubytování.

* nestanovujeme sociální dávky,

* neposkytujeme odborné služby klinických psychologů a rodinných poradců,

* nenahrazujeme činnost právních kanceláří.

 

Copyright © 2018 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry