Tříkrálová sbírka 2018

Aktuální výsledky Tříkrálové sbírky z celé České republiky můžete sledovat na tomto odkaze:

Tříkrálová sbírka výsledky celá ČR

Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost, koledníkům za jejich obětavost a nadšení koledovat a přát vše dobré v novém roce svému okolí. Zároveň děkujeme všem organizátorům této akce.

Konečný přehled výsledků dle místních částí 2018

Srovnání dle místních částí 2018-2017

V roce 2018 se vykoledovalo o 40.175,- Kč více než v roce 2017.

Dále byla vykoledována a na účet Tříkrálové sbírky vložena cizí měna v hodnotě 841,35 Kč. Ostatní cizí drobné mince a neplatné bankovky byly předány na Diecézní charitu ostravsko-opavskou.

   

Zhodnocení íkrálové sbírky 2018 Charity Odry ve všech regionech    

Kdy jsme koledovali: Hlavní den, kdy se chodilo koledovat byla sobota 6. 1. 2018, ale jinak se mohlo koledovat v období od 1. 1. 2018 do 14. 1. 2018. 

Jak dlouho jsme koledovali: V každé obci a městě probíhá koledování trošku jinak, proto jste mohli koledníky potkat během celé této doby v různý čas od rána až do večera. Pokud to bylo možné snažili jsme se koledovat především první sobotu nového roku, na kterou letos připadl právě svátek Tří králů.  

Kolik nás bylo: K dispozici bylo celkem 189 pokladniček a koledovalo nás cca 600 lidí. A to od předškoláků po seniory. 

Kdo koledoval: Celá společenská paleta: žáci, studenti, skauti, hasiči, nezaměstnaní, pracující, učitelé, úředníci, podnikatelé, jednotlivci i celé rodiny. 

Jaká byla atmosféra: Smích, radost, nadšení, někdy překonání sebe sama, nakonec příjemná únava. 

Odměna: Vykoledované sladkosti a po koledování pohoštění, o které se postarali místní asistenti, nechyběla slivovice, skvělý guláš, párečky, nebo jinde třeba tradiční domácí slané tyčinky, na které se koledníci celý rok těší, pizza, buchty a jiné dobroty, ale hlavně příjemně prožitý den. 

Dárci: Úžasní a štědří. 

Poděkování: S velkou úctou a pokorou děkujeme všem dárcům, kteří nám věnovali finanční příspěvek a přijímali naše koledníky s láskou a dobrotou. Poděkování patří také všem, kdo koledovali a také těm, kteří se starali o jejich zázemí, za jejich obětavost a úsilí o dobrou věc.  

Závěr: Všem dárcům, koledníkům a pomocníkům přejeme a vyprošujeme Boží požehnání, ať Vás provází při prožívání každodenních radostí i starostí. 

 

Jiří Rosenstein                                                                                                                   Bc. Petr Kučerka 

koordinátor TKS                                                                                                               ředitel Charity Odry


Vážení spoluobčané,

  1. – 14. ledna 2018 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít možnost se setkat s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí Boží požehnání a zároveň Vám nabídnou možnost uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru na podporu charitního díla v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory a dopředu děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost.

„Změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme stát my sami.“

(Mahátma Gándhí)

Vážení spoluobčané, 

naše doba je ve znamení změn. Nic není stálé a vše se mění, jestli k dobrému či horšímu záleží často jen na úhlu pohledu a my se snažíme na tyto změny reagovat, jak nejlépe umíme. Ať se to týká legislativních změn, právních podmínek pro poskytování našich služeb, turbulence ve mzdové oblasti a s tím spojené získávání finančních zdrojů nebo změn na našem trhu služeb. To vše klade velké nároky také na personál Charity Odry. Pracovníci Charity Odry je to to nejcennější, co máme a tímto jim vyjadřuji velké díky. Věřím, že všechny změny zvládneme s ohledem na naše klienty a služby jim poskytované. 

Proto Tříkrálová sbírka slouží k podpoře či případnému rozvoji Charity Odry. Jsme Vám vděčni za Vaši pomoc a podporu.  

S pokorou a úctou  

                                         Bc. Petr Kučerka 

                                        ředitel Charity Odry 

    

„Ani ten nejmenší dobrý skutek,  

dokonce ani jen dobrý úmysl se před Bohem neztratí.“ 

(Malá poselství Vojtěcha Kodeta) 


Rozdělení Tříkrálové sbírky 2018

65% připadá na činnost Charity Odry

15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské

10% na humanitární pomoc v zahraničí

5% na podporu projektů Charity Česká republika

5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky

Záměry Charity Odry, tedy 65% z vykoledované částky Charitou Odry pro rok 2018 jsou tyto:

Podpora péče o seniory a handicapované osoby

Zkvalitnění prostor sociální poradny a jejího dofinancování

Rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek 

Copyright © 2018 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry