Celkem jste přispěli:

713 273 Kč

Moc všem dárcům děkujeme!

Stále je možné přispět přes ONLINE KOLEDU, nebo přímo převodem na účet až do 30.4.2021.

Vážení spoluobčané,

v letošním roce byla Tříkrálová sbírka úplně jiná. Díky vnějšním okolnostem, se tradiční koleda nemohla uskutečnit, a tak vám Kašpar, Melichar a Baltazar žehnali pouze online. Nechtěli jsme ale zůstat jen u toho, a proto jsme alespoň roznesli tříkrálový pozdrav ve formě dopisu a když to bylo možné napsali jsme požehnání na dveře. 
Abychom vám dali i možnost přispět v hotovosti, domluvili jsme se s asistenty některých obcí na rozmístění stacionárních pokladniček, které jste mohli najít na úřadech, v obchodech, v kostelích nebo u asistentů.
Online koledování vyžadovalo nový přístup jak od nás, tak především od Vás dárců. Abyste podpořili charitní dílo skrze Tříkrálovou sbírku museli jste pomocí počítače poslat platbu na tříkrálový účet, nebo se složenkou zajít na poštu. Tedy udělat krok navíc, abyste uskutečnili dobrý skutek. Nesmírně si toho ceníme a výnos Tříkrálové sbírky využijeme, jak nejlépe dovedeme ve prospěch našich služeb, aby mohli sloužit našim potřebným spoluobčanům (seniorům, nemocným, opuštěným, v tísni). Při psaní těchto řádků mi na mysl přicházejí slova Ježíše Krista: “Cokoliv jste učinili jednomu z těch nejposlednějších lidí, mě jste učinili” Mat. 25,40. “Radujte se a prozpěvujte si, protože Vás v nebi čeká velká odměna” Luk 6,23.

K dnešnímu dni máme vykoledováno 713 273 Kč. Z toho online 450 234 Kč a ze stacionárních pokladniček 263.039 Kč. Což dělá 72 % oproti výtěžku z Tříkrálové sbírky z roku 2020. Je to úžasný výsledek, za který Vám moc děkujeme. Kompletní výsledky za celou Českou republiku naleznete na webu Tříkrálové sbírky: www.trikralovasbirka.cz 

Za organizátory Tříkrálové sbírky 
S úctou a s vděčností
Bc. Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

K + M + B + 2021

Pokud budete chtít přispět a podpořit tak charitní dílo v našem regionu i v naší vlasti, můžete použít následující platební údaje, nebo pro více možností přejít na celorepublikový web

Charita Odry pomáhá v těchto městech a obcích: Březová, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku, Fulnek, Heřmanice u Oder, Heřmánky, Hladké Životice, Jakubčovice nad Odrou, Jeseník nad Odrou, Kujavy, Luboměř, Mankovice, Odry, Spálov, Staré Těchanovice, Suchdol nad Odrou, Svatoňovice, Větřkovice, Vítkov, Vražné, Vrchy.

Účet Tříkrálové sbírky: 66008822/0800

Variabilní symbol za Charitu Odry: 77708011

QR kód pro platbu

Dárcovská SMS na číslo 87 777
ve tvaru
DMS KOLEDA 30, 60 nebo
 90 

Nový rok můžete opět začít dobrým skutkem.
Děkujeme za Vaši štědrost!

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2021

65% připadá na činnost Charity Odry
15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
10% na humanitární pomoc v zahraničí
5% na podporu projektů Charity Česká republika
5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky

Záměry Charity Odry na využití sbírky: 

(65% z celkové vykoledované částky za Charitu Odry) 

  • Doplnění IT zařízení a softwaru
  • Obnovení a zajištění autoparku
  • Obnova a rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek

Podívejte se ve kterých regionech Charita Odry pomáhá

Copyright © 2021 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry