GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů 

Obecné nařízení o o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) za úkol posílit ochranu osobních údajů fyzických osob v EU a odstranit rozdíly v národních úpravách členských států. 

Pro Charitu Odry je ochrana osobních údajů velmi důležitá. 

Tímto prohlášením Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, IČ 62351052 jako správce osobních údajů informuje osoby, jejichž osobní údaje zpracovává (subjekt údajů), že je zpracovává v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ze dne 27. dubna 2016 a postupuje dle Doporučeného postupu 2/2018, kterým se v rámci koncepčního a metodického vedení MPSV vypracovává Kodex chování ve smyslu č. 40 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR pro potřeby výkonu sociální politiky. 

Zároveň Vás chceme ubezpečit, že shromažďování, zpracování osobních údajů provádíme v souladu zvýše uvedenými normami v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou, abychom naplnili účel, pro který je zpracování činěno. 

Máte-li k ochraně osobních údajů jakýkoliv dotaz, obraťte se na: 

Bc. Petr Kučerka, ředitel 

Tel.: 604 645 350 

Email: petr.kucerka@odry.charita.cz 

Adresa: Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry 

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry