Partneři a další

Moravskoslezský kraj – podporuje služby: Pečovatelská služba, Denní stacionář pro seniory Odry, NZDM Manhattan Odry, Sociální poradna a projekty:

Program na podporu zvýšení kvality soc. služeb poskytovaných MSK – „Notebooky pro pečovatelskou službu Charity Odry v době koronavirové a postkoronavirové“

„Letní pobytová aktivita Vlkovice 2020“

„Dostupnost, potřebnost a bezpečnost zabezpečená pořízením nového automobilu pro pečovatelskou službu“

„Rozvoj a bezpečnost klientů na základě dovybavení denního stacionáře“

„Všestranný rozvoj klientů na základě dovybavení NZDM Manhattan Odry“

Moravskoslezský kraj podpořil všechny 4 sociální služby Charity Odry ve vyhlášeném dotačním programu: „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017“ a taktéž z programu: „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“.

„Pobytová aktivita Vlkovice 2019“. Tato aktivita se uskutečnila díky poskytnuté dotaci Moravskoslezského kraje – Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2019

MPSV

Evropská unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Název projektu „S automobily do terénu“ , Název projektu „Auta pro Charitu Odry-operativnost a spolehlivost pro naše uživatele“ 

ESF – Název projektu „Odborné sociální poradenství zaměřené na dluhovou problematiku“

Město Odry – podporuje služby: Pečovatelskou služba, Denní stacionář pro seniory Odry, NZDM Manhattan Odry, Sociální poradna, Stanice pomoci

Město Vítkov – podporuje služby: Pečovatelská služba, Sociální poradna

Město Fulnek – podporuje služby: Pečovatelská služba, Denní stacionář pro seniory Odry, Sociální poradna

Město Budišov nad Budišovkou – podporuje služby: Pečovatelská služba

Městys Suchdol nad Odrou – podporuje služby: Pečovatelská služba

Městys Spálov – podporuje služby: Pečovatelská služba

Luboměř – podporuje služby: Ošetřovatelská služba

Heřmanice u Oder – podporuje služby: Pečovatelská služba

Hladké Životice – podporuje služby: Pečovatelská služba

Heřmánky – podporuje služby: Pečovatelská služba

Jakubčovice nad Odrou – podporuje služby: Pečovatelská služba

Kujavy – podporuje služby: Pečovatelská služba

Nadace České spořitelny – podporuje služby: Sociální poradna

Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové podporuje služby: Domácí hospicová péče

ŠKODA AUTO a. s. – podporuje služby: Ošetřovatelská služba, Domácí hospicová péče

NADACE ČEZŠkolení pracovnic denního stacionáře v oblasti Snoezelen a zážitkový seminář – Proměny stáří a gerontooblek

logo-opz
nadace-cs

Copyright © 2023 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry