Partneři a další

Moravskoslezský kraj – podporuje služby: Pečovatelská služba, Denní stacionář Odry, NZDM Manhattan Odry, Občanská poradna a projekty:

Moravskoslezský kraj podpořil všechny 4 sociální služby Charity Odry ve vyhlášeném dotačním programu: „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2023“ a taktéž z programu: „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“.

Dále nám podpořil projekt „Auto pro pečovatelskou službu na Vítkovsku a Budišovsku“ z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023.

MPSV

Evropská unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Název projektu „S automobily do terénu“ , Název projektu „Auta pro Charitu Odry-operativnost a spolehlivost pro naše uživatele“ 

ESF – Název projektu „Odborné sociální poradenství zaměřené na dluhovou problematiku“

Město Odry – podporuje služby: Pečovatelskou služba, Denní stacionář pro seniory Odry, NZDM Manhattan Odry, Sociální poradna, Stanice pomoci

Město Vítkov – podporuje služby: Pečovatelská služba, Sociální poradna

Město Fulnek – podporuje služby: Pečovatelská služba, Denní stacionář pro seniory Odry, Sociální poradna

Město Budišov nad Budišovkou – podporuje služby: Pečovatelská služba

Městys Suchdol nad Odrou – podporuje služby: Pečovatelská služba

Městys Spálov – podporuje služby: Pečovatelská služba

Luboměř – podporuje služby: Ošetřovatelská služba

Heřmanice u Oder – podporuje služby: Pečovatelská služba

Hladké Životice – podporuje služby: Pečovatelská služba

Heřmánky – podporuje služby: Pečovatelská služba

Jakubčovice nad Odrou – podporuje služby: Pečovatelská služba

Kujavy – podporuje služby: Pečovatelská služba

Nadace České spořitelny – podporuje služby: Sociální poradna

Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové podporuje služby: Domácí hospicová péče

ŠKODA AUTO a. s. – podporuje služby: Ošetřovatelská služba, Domácí hospicová péče

NADACE ČEZŠkolení pracovnic denního stacionáře v oblasti Snoezelen a zážitkový seminář – Proměny stáří a gerontooblek

logo-opz
nadace-cs

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry