Partneři a další

Moravskoslezský kraj – podporuje služby: Pečovatelská služba, Denní stacionář pro seniory Odry, NZDM Manhattan Odry, Sociální poradna a projekty:

„Dostupnost, potřebnost a bezpečnost zabezpečená pořízením nového automobilu pro pečovatelskou službu“

„Rozvoj a bezpečnost klientů na základě dovybavení denního stacionáře“

„Všestranný rozvoj klientů na základě dovybavení NZDM Manhattan Odry“

Moravskoslezský kraj podpořil všechny 4 sociální služby Charity Odry ve vyhlášeném dotačním programu: „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017“ a taktéž z programu: „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“.

MPSV

Úřad práce

Evropská unie a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Název projektu „S automobily do terénu“

ESF – Název projektu „Odborné sociální poradenství zaměřené na dluhovou problematiku“

Město Odry – podporuje služby: Pečovatelskou služba, Denní stacionář pro seniory Odry, NZDM Manhattan Odry, Sociální poradna, Stanice pomoci pro lidi bez přístřeší- Maják

Město Vítkov – podporuje služby: Pečovatelská služba, Sociální poradna, Denní stacionář pro seniory Odry

Město Fulnek – podporuje služby: Pečovatelská služba, Denní stacionář pro seniory Odry

Město Budišov nad Budišovkou – podporuje služby: Pečovatelská služba

Městys Suchdol nad Odrou – podporuje služby: Pečovatelská služba

Městys Spálov – podporuje služby: Pečovatelská služba

Luboměř – podporuje služby: Pečovatelská služba

Vražné – podporuje služby: Pečovatelská služba

Heřmanice u Oder – podporuje služby: Pečovatelská služba

Hladké Životice – podporuje služby: Pečovatelská služba

Březová – podporuje služby: Pečovatelská služba

Heřmánky – podporuje služby: Pečovatelská služba

Jakubčovice nad Odrou – podporuje služby: Pečovatelská služba

Kujavy – podporuje služby: Pečovatelská služba

Nadace České spořitelny – podporuje služby: Sociální poradna

Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové podporuje služby: Hospicová a paliativní péče (Mobilní hospic)

logo-opz

nadace-cs

 

 

Copyright © 2019 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry