Projekty

Název projektu „S automobily do terénu“

Projekt „S automobily do terénu“ je spolufinancován Evropskou unií. 

 Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002236
Období realizace: 1. 8. 2017 – 31. 8. 2018
Výzva: 06_16_40 – Rozvoj sociálních služeb v SVL
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Hlavní cíl projektu: Cílem je zvýšení kvality a dostupnosti terénních sociálních služeb, a to osobní asistence, pečovatelské služby, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a osmi oblastními charitami na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje pořízením 25 automobilů pro kvalitní poskytování terénních sociálních služeb a obnovu a zkvalitnění technické základny stávajících sociálních služeb. 


Název projektu „Dluhová poradna“

Projekt je finančně podpořen Evropskou unií – Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007774

Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Celkové způsobilé náklady projektu: 5 046 561.00,- Kč

Stručný popis projektu:

Dluhová poradna ve Vítkově je poskytována cílové skupině obyvatel osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách (cca 230 osob). Důvodem vzniku této sociální služby je absence odborné pomoci při řešení zadlužení, nárůst počtu zadlužených občanů a exekucí ve městě.

Cílem projektu je poskytnout pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, zmírnit, případně vyřešit jejich situaci. Snižovat zadluženost, zastavit zhoršování sociální situace a předcházet tak sociálnímu vyloučení. Výstupy projektu: budou zaznamenány v průběhu realizace projektu

https://esf2014.esfcr.cz/PublicPortal/Views/Projekty/Public/ProjektDetailPublicPage.aspx?action=get&datovySkladId=d9593329-56a5-4dad-b26e-96ea4b2f8d3d

 


Název projektu „Odborné sociální poradenství zaměřené na dluhovou problematiku“

Projekt je finančně podpořen Evropskou unií – Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003559

Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Celkové způsobilé náklady projektu: 2. 394 293, 75, – Kč

Stručný popis projektu:

Odborné sociální poradenství zaměřené na dluhovou problematiku a finanční gramotnost v Odrách je poskytováno cílové skupině obyvatel (cca 600 osob) a ostatním obyvatelům města. Důvodem vzniku této sociální služby je absence odborné pomoci při řešení zadlužení, nárůst počtu zadlužených občanů a exekucí ve městě.

Cílem projektu je poskytnout pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, zmírnit, případně vyřešit jejich situaci. Snižovat zadluženost, zastavit zhoršování sociální situace a předcházet tak sociálnímu vyloučení.

Součástí projektu je v rámci prevence zadlužování realizace seminářů pro obyvatele žijící v sociálně vyloučených lokalitách města. Výstupy projektu:

budou zaznamenány v průběhu realizace projektu

 

Copyright © 2020 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry