Projekty

Název projektu „Auta pro Charitu Odry-operativnost a spolehlivost pro naše uživatele“ 

Projekt „Auta pro Charitu Odry-operativnost a spolehlivost pro naše uživatele“ je spolufinancován Evropskou unií.  

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012357 

Období realizace: 30.8.2019 – 30. 4. 2021 

Celkové způsobilé náklady projektu: 3 850 027,50 Kč 

Výzva: 240/06_16_072 –10.výzva MAS Regionu Poodří-IROP- Sociální infrastruktura 

Název programu: Integrovaný regionální operační program 

Hlavní cíl projektu: Poskytování sociálních služeb cílové skupině Oderska, Fulnecka a okolních obcí, osobám sociálně vyloučeným, ohroženým sociálním vyloučením a osobám zdravotně postiženým v přirozeném prostředí poskytnout podporu a pomoc terénní formou.  Působením služeb-pečovatelské, odborného sociálního poradenství, denního stacionáře, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, zajistit a rozvíjet u cílové skupiny obyvatel sociální kontakt se společenským prostředím. 


Název projektu „Občanská poradna Odry“ 

Projekt je finančně podpořen Evropskou unií – Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015604 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021 

Celkové způsobilé náklady projektu: 2. 947 750 Kč 

Stručný popis projektu: 

Občanská poradna v Odrách je poskytována cílové skupině obyvatel osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách (cca 190 osob). Důvodem vzniku této sociální služby je absence odborné pomoci při řešení zadlužení, nárůst počtu zadlužených občanů a exekucí ve městě. 

Cílem projektu je poskytnout pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, zmírnit, případně vyřešit jejich situaci. Snižovat zadluženost, zastavit zhoršování sociální situace a předcházet tak sociálnímu vyloučení. Výstupy projektu: budou zaznamenány v průběhu realizace projektu 


Název projektu „Občanská poradna Fulnek“ 

Projekt je finančně podpořen Evropskou unií – Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015828 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021 

Celkové způsobilé náklady projektu: 2. 157 625 Kč 

Stručný popis projektu: 

Občanská poradna ve Fulneku je poskytována cílové skupině obyvatel osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách (cca 110 osob). Důvodem vzniku této sociální služby je absence odborné pomoci při řešení zadlužení, nárůst počtu zadlužených občanů a exekucí ve městě. 

Cílem projektu je poskytnout pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, zmírnit, případně vyřešit jejich situaci. Snižovat zadluženost, zastavit zhoršování sociální situace a předcházet tak sociálnímu vyloučení. Výstupy projektu: budou zaznamenány v průběhu realizace projektu 


Název projektu „S automobily do terénu“

Projekt „S automobily do terénu“ je spolufinancován Evropskou unií. 

 Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002236
Období realizace: 1. 8. 2017 – 31. 8. 2018
Výzva: 06_16_40 – Rozvoj sociálních služeb v SVL
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Hlavní cíl projektu: Cílem je zvýšení kvality a dostupnosti terénních sociálních služeb, a to osobní asistence, pečovatelské služby, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a osmi oblastními charitami na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje pořízením 25 automobilů pro kvalitní poskytování terénních sociálních služeb a obnovu a zkvalitnění technické základny stávajících sociálních služeb. 


Název projektu „Dluhová poradna“

Projekt je finančně podpořen Evropskou unií – Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007774

Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Celkové způsobilé náklady projektu: 5 046 561.00,- Kč

Stručný popis projektu:

Dluhová poradna ve Vítkově je poskytována cílové skupině obyvatel osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách (cca 230 osob). Důvodem vzniku této sociální služby je absence odborné pomoci při řešení zadlužení, nárůst počtu zadlužených občanů a exekucí ve městě.

Cílem projektu je poskytnout pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, zmírnit, případně vyřešit jejich situaci. Snižovat zadluženost, zastavit zhoršování sociální situace a předcházet tak sociálnímu vyloučení. Výstupy projektu: budou zaznamenány v průběhu realizace projektu

Veřejný detail projektu

Copyright © 2020 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry