Dobrovolnictví

Pokud byste nám chtěli pomáhat jako dobrovolníci kontaktujte nás se svou nabídkou a pro bližší informace.

Koordinátorka pro dobrovolnictví: Mgr. Monika Bednárková

Mobil: 775 886 946

E-mail: monika.bednarkova@odry.charita.cz

Copyright © 2020 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry