Tříkrálová sbírka 2020

Vážení spoluobčané,

tak nám skončila dvacátá jubilejní Tříkrálová sbírka. V této chvíli se měsíce příprav, starostí, chystání a nejistoty přetavili pomocí koledování tří králů a nesení Božího požehnání dům od domu do jistoty finanční částky, kterou jste darovali. Tato finanční částka bude rozdělena podle již známého vzorce na různé potřeby a Charitě Odry z vykoledované částky připadne 65 %. V našem případě to činí cca 625.000 Kč. Tato částka bude v letošním roce použita na obnovení autoparku Charity Odry, abychom měli dostatečný počet spolehlivých aut pro naše služby, a tak mohli naplno a bez obav sloužit našim klientům (Vám občanům).

Vzniká nová Občanská poradna Fulnek

Charita Odry ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a městem Fulnek získala finanční prostředky na poskytování dluhového poradenství pro občany města Fulnek z projektu Evropské unie – Evropského sociálního fondu z operačního programu Zaměstnanost.

Informace o provozních dobách a změnách během vánoční doby

Ošetřovatelská služba a mobilní hospic- bez omezení. Pečovatelská služba- bez omezení. Sociální poradna Odry i Vítkov- 23.12.2019 až 3.1.2020 zavřeno.  Půjčovna kompenzačních pomůcek- 23.12.2019 až 3.1.2020 zavřeno. Denní stacionář- 24.12.2019 až 1.1.2020 zavřeno.  NZDM Manhattan Odry- 23.12.2019 až 3.1.2020 zavřeno.  Stanice pomoci Maják- 23.12.2019 až 3.1.2020 zavřeno. 

Zprávy z Manhattanu

I pozimní měsíce jsou u nás velmi aktivní a ani špatné počasí nám nebrání být aktivními a stále se u nás něco děje. V neděli 20. října jsme pořádali turnaj ve stolním tenise, který se uskutečnil v dopoledních hodinách tradičně v hale stolního tenisu Odry. Kromě oderských hráčů dorazili i hráči NZDM Fénix Hranic a širšího okolí.  Hrálo se […]

Adventní věnce, pečení perníčků a Mikuláš na NZDM Manhattan

NZDM Manhattan Odry zve děti a mládež na předvánoční akce. Na konci listopadu budeme společně tvořit adventní věnce, na začátku prosince budeme péct perníčky a setkáme se se svatým Mikulášem a jeho andělským i čertovským doprovodem.

Zveme Vás na přednášku na téma: Dědictví

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. a Charita Odry Vás srdečně zvou na besedu pro seniory na téma
DĚDICTVÍ Kdy: 18. listopadu 2019 od 10:00 hodin, místo konání: V prostorách denního stacionáře Charity Odry, Hranická 162/36, Odry

Mikulášská nadílka splní přání dětí z válečné zóny

Ozbrojený konflikt na východě Ukrajiny, který započal v roce 2014, navzdory minským dohodám stále trvá. Každým dnem se střílí ostrými a počet obětí narůstá. Válka ovlivňuje každodenní život rodin a dětí, které žijí v bezprostřední blízkosti frontové linie a nemají kam jít. Nezbývá jim ale nic jiného, než v nebezpečných podmínkách zůstat.

Copyright © 2020 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry