Beseda na téma: MOŽNOSTI ŘEŠENÍ RŮSTU NÁKLADŮ NA ENERGIE

Občanská poradna Odry ve spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. pořádá dne 16. 6. 2022 v 10 hodin v Denním stacionáři na Charitě Odry (2.patro) besedu na téma: MOŽNOSTI ŘEŠENÍ RŮSTU NÁKLADŮ NA ENERGIE. Cílem této besedy je seznámení s možnostmi řešení současné situace a prevence nekalých praktik dodavatelů a zprostředkovatelů v současné době. Budeme […]

Děkujeme dárcům, kteří se zapojili do materiální a potravinové sbírky, pomáhat můžete i nadále

Do materiální a potravinové sbírky, kterou jsme vyhlásili v půlce března, jste nám přispěli téměř 8 000 položkami. Trvanlivé potraviny a drogerii jsme prostřednictvím našich oblastních Charit přerozdělili lidem z Ukrajiny, kteří prchají do Česka před válkou. Všem dárcům velmi děkujeme za podporu! Do sbírky, která skončila na konci března, se zapojilo 15 Charit, které […]

Vyhlašujeme materiální a potravinovou sbírku

V souvislosti s narůstajícími počty příchozích uprchlíků z válkou zasažené Ukrajiny, vyhlašuje Diecézní charita ostravsko-opavská materiální a potravinovou sbírku pro lidi, kteří v České republice hledají útočiště a potřebují poskytnout základní pomoc. Sbírka potravin a hygienických potřeb potrvá do konce března a připojuje se k ní také 15 oblastních Charit, které působí na území Moravskoslezského kraje. „Od počátku válečného konfliktu […]

Pomoc Ukrajině

V důsledku vleklého ozbrojeného konfliktu se východě Ukrajiny potýká s dlouhodobou humanitární krizí. Současná eskalace bojů dramatickou situaci v zemi ještě dále prohlubuje. Další desítky tisíc lidí jsou či budou nuceny uprchnout a stejně jako ti, kteří zatím v postižených oblastech zůstávají, potřebují pomoc se zajištěním základních životních potřeb.

S čím vám může pomoct Ošetřovatelská služba

Pro klienty: 7 DNÍ V TÝDNU, 365 DNÍ V ROCE ošetřovatelskou péči poskytují kvalifikované zdravotní sestry na základě indikace praktického lékaře a lékaře při hospitalizaci je poskytována všem věkovým, indikačním i diagnostickým skupinám pacientů, je určena stejně tak dětem, lidem v produktivním věku i seniorům ošetřovatelská péče se hradí z fondu veřejného zdravotního pojištění daného klienta naše […]

Výsledky Tříkrálové sbírky 2022

Vážení spoluobčané, Tříkrálová sbírka 2022 je již historií a my se můžeme podívat jaká byla.Byla skvělá, a to především díky Vám, Vaší štědrosti a Vašemu pochopení s danou situací.Byla jiná, protože se někde koledovalo dům od domu a někde bylo hlavní koledování online, doplněno statickými pokladničkami.Byla vzrušující, protože jsme od samého začátku nevěděli, jak dopadne.Byla poučná […]

Připojte se ke koledníkům Tříkrálové sbírky

Koledujte s námi online a podpořte Charitu Odry při Tříkrálové sbírce. A jak? Jednoduše! Udělejte radost svým známým a pošlete nebo sdílejte jim svoji fotku, obrázek nebo video na téma Tři králové a připojte odkaz na naše stránky https://odry.charita.cz/trikralova-sbirka-2022, kde jsou informace o sbírce. Když nám svoji tvorbu taky pošlete, budeme moc rádi! Děkujeme a […]

Copyright © 2022 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry