Sociální poradna

Zpětlogo-opz

Poslání 

Posláním služeb Odborného sociálního poradenství Charity Odry je poskytovat pomoc a podporu lidem z Oder, Vítkova a místních částí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci způsobené zadlužením a špatným hospodařením s financemi. Hlavním posláním služeb je poskytnutí informací, rad a praktické pomoci především v oblasti tzv. dluhového poradenství a finančního hospodaření. 

Cíle 

Cílem sociální služby nad rámec základního sociálního poradenství je poskytnutí pomoci klientům řešit jejich finanční problémy, které jsou způsobeny dluhy. Tato služba vede ke snižování zadluženosti, zvyšování finanční gramotnosti klientů, udržení bydlení, zaměstnanosti, zastavení zhoršování sociální situace klienta a předchází tak sociálnímu vyloučení. 

Dlouhodobé cíle:  

Neustálé zkvalitňování poskytované služby ve vztahu ke snižování zadluženosti a zvyšování finanční gramotnosti klientů v této oblasti. Zastavit zhoršování sociální situace klienta a napomoci vytvoření takových podmínek, aby tuto službu již dále nepotřeboval, znal svá práva a povinnosti a byl schopen hájit své oprávněné zájmy. 

Krátkodobé cíle: 

Orientace klienta v jeho situaci a její stabilizace. Zvýšení informovanosti klientů v této situaci – možnosti řešení situace, navedení klienta k informacím směřujícím k vyřešení klientovy situace. Osvojení kompetencí a odpovědnosti klienta při hospodaření s finančními prostředky. 

Zásady poskytování sociální služby 

Bezplatnost – sociální služba je poskytována bez úhrady. 

Diskrétnost – při práci s informacemi poskytnutými klientem. 

Respekt – k základním lidským právům klienta. 

Individuální přístup – služba je flexibilně přizpůsobována individuálním potřebám klienta. 

Návaznost – v případě potřeby informujeme klienta OSP o možnostech využití i jiných dostupných služeb, které souvisí s řešením nepříznivé sociální situace klienta, včetně dalších sociálních služeb ve městě Odry, Vítkov a přilehlém okolí. Pracovníci poradny předají potřebné kontakty a pomohou při jednání s následnými institucemi a vyřizováním potřebných záležitostí. 

Dostupnost – odborná sociální poradna v Odrách i ve Vítkově je běžně dostupná veřejnosti. Obě OSP se nacházejí v blízkosti centra města s dostupností autobusového spojení. U obou poraden jsou volně dostupná parkovací místa. Informace o službě je možné získat z několika zdrojů, například přímo v organizaci Charita Odry, či v rámci poskytování pečovatelské a ošetřovatelské služby, z letáčků nebo webových stránek Charity Odry, www.odry.charita.cz, kontakty a informace s odkazy na služby lze také najít na webových stránkách obou měst. 

Věková kategorie klientů: 

 Od 18 let 

Kapacita: 

Maximální okamžitá kapacita:2 intervence 

Ke stažení:

Smlouva o poskytování služby

Provozní řád

Leták-skládačka SP Odry

Leták-skládačka SP Vítkov

Ceník

Služby odborné sociální poradny jsou poskytovány zcela bezplatně.

Copyright © 2019 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry