Denní stacionář Odry

Denní stacionář je ambulantní služba sociální péče, kterou poskytuje Charita Odry od 1. 12. 2014. Služba je určena především seniorům a dospělým osobám z Oder a blízkého okolí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Nabízí seniorům možnost příjemně a aktivně strávit den ve společnosti vrstevníků a zároveň umožňuje úlevu pečující rodině.  


Stárnout nemusí znamenat vzdát se zábavy a společenských aktivit.  


Denní stacionář je bezpečné, klidné místo zařízené tak, aby se v něm Vaši blízcí cítili co nejvíce jako doma, bylo jim příjemně a užili si každý den s péčí a podporou, kterou potřebují. Součástí péče a podpory jsou každodenní programy aktivit, které Vašim blízkých pomůžou zůstat psychicky a fyzicky aktivní. Máme otevřené dveře všem dospělým a seniorům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronické nemoci nebo zdravotního postižení.  

Víme, že není jednoduché si představit, jak denní stacionář funguje, proto se k nám, prosím, přijďte kdykoliv nezávazně podívat (předem prosím zavolejte). Jsme na adrese Hranická 1110/32 Odry, každý pracovní den od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00, telefonní číslo 732 472 855.  

Proč navštěvovat denní stacionář  

Výhody pro Vás, naše uživatele:  

* získáte možnost trávit čas aktivně a zábavně  

* díky aktivitám si budete udržovat fyzické i psychické zdraví (kondice, paměť), což zvýší   Vaši nezávislost  

* obohatíte svůj život o nové zážitky a přátele  

* budete ve společnosti svých vrstevníků  

* zvýšíte si sebedůvěru  

Výhody pro Vás, rodinné pečující:  

* můžete chodit do práce  

* je to alternativa k zařízením dlouhodobé péče (domovy pro seniory)  

* máte jistotu, že Vaši blízcí tráví čas v příjemném prostředí  

* víte, že díky dennímu programu tráví čas aktivně  

* máte možnost si odpočinout a zařídit věci, které potřebujete  

Jak vypadá program v denním stacionáři  

Ve stacionáři se řídíme denním programem. Dopoledne vždy cvičíme tělo a paměť a před obědem se věnujeme tvoření, zpívání, pečení/vaření nebo si vyjdeme na procházku nebo na výstavu. Denní stacionář také v dopoledních hodinách pravidelně co 14 dní navštěvuje místní duchovní. Odpoledne se nese spíše v odpočinkovém duchu – kavárnička, nabídka individuální práce.   

Aktivity jsou různorodé, ale vždy je jejich cílem zajistit Vašim blízkým takovou podporu a péči, aby se u nás cítili dobře, účastnili se aktivit podle svých potřeb, přání a zájmů a aby udržovali či rozvíjeli své schopnosti ve společnosti vrstevníků.  

Aktivity v současnosti:  

Cvičení a tanečky na židli, vaření a pečení  

Trénování paměti, vycházky za přírodou nebo kulturou  

Tvořivé činnosti, besedy, přednášky  

Stolní hry

Muzikoterapie (poslech hudby, zpěv)  

Pěstování bylin a květin, zahrádka 

V případě, že Vás naše služba zaujala, můžete si zde stáhnout žádost k pobytu nebo si můžete vyzvednout žádost osobně u nás v denním stacionáři.  

Věříme, že k nám najdou cestu všichni lidé, kteří i přes všechny neduhy a nemoci chtějí být stále aktivní a setkávat se dalšími lidmi. Těšíme se na Vás.  

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry