Ošetřovatelská služba

Poskytujeme ošetřovatelskou službu klientům v jejich vlastním sociálním prostředí na základě indikace praktického lékaře pro dospělé, registrujícího lékaře pro děti a dorost, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Nárok na poskytování domácí péče má každý občan České republiky, jehož ošetřující lékař po zhodnocení celkového zdravotního stavu a stavu vlastního sociálního prostředí klienta rozhodne o poskytování domácí péče.

Ošetřovatelská služba je poskytována v regionech Oder, Fulneku a Suchdolu nad Odrou. Poskytujeme péči nejen seniorům, ale i chronicky nemocným, lidem s nevyléčitelnou chorobou a umírajícím v domácím prostředí, nebo v rodinách svých nejbližších.

Seznam ošetřovatelských úkonů

• Komplexní ošetřovatelská péče pro pacienty odkázané na druhou osobu pro částečnou ( plnou ) imobilitu, dezorientaci, inkontinenci, specifická a fyzická náročnost ošetřovatelské péče

• Rehabilitační ošetřovatelství, nácvik chůze

• Aplikace inhalační a léčebné terapie – p.o., i.m., s.c., i.v.

• Aplikace ordinované parenterální terapie pro zjištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

• Nácvik a zaučování aplikace inzulínu

• Odběr biologického materiálu ( krev, moč )

• Komplexní lokální ošetření – převaz bércového vředu, převazy, ošetření ran, dekubitů

• Komplexní lokální ošetření – klysma, výplachy, cévkování, ošetření permanentních katetrů

• Ošetření stomií

Tato služba je poskytována v regionech Oder, Fulneku a Suchdolu nad Odrou

Ceník

Na doporučení lékaře

Zdravotní ošetřovatelskou péči indikuje Váš ošetřující lékař. Zdravotní ošetřovatelskou péči indikovanou Vaším ošetřujícím lékařem hradí zdravotní pojišťovna, u které jste pojištěni. Tuto péči vykonávají kvalifikované zdravotní sestry Charity Odry.

Bez doporučení lékaře

Péče požadovaná klientem (pacientem, rodinou) bez indikace ošetřujícího lékaře je nadstandardní domácí péče prováděná kvalifikovanou zdravotní sestrou a je hrazena klientem.

Ceník:

1. Ošetřovatelská péče bez indikace ošetřujícího lékaře                           280 Kč/1hod

2. Příprava léků zdravotní sestrou bez indikace ošetřujícího lékaře          280 Kč/1hod

3. Hygienické úkony jen ve výjímečných případech                                 280 Kč/1hod

  • 15 minut –  70 Kč
  • 30 minut – 140 Kč
  • 45 minut – 210 Kč
  • 60 minut – 280 Kč
  Úkony jsou hrazeny za každou započatou čtvrthodinu (15minut).

4. Zajištění léků – fixní částka                                                                   140 Kč

5. Zajištění inkontinentních pomůcek – fixní částka                                  140 Kč

  (jen pro osamocené se sníženou mobilitou)

6. Vyšetření glykémie pomocí glukometru – fixní částka                           100 Kč

Copyright © 2020 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry