Jak jsme prožili zimní čas na denním stacionáři

Předvánoční čas jsme trávili výrobou dekorací pro zkrášlení a výzdobu zázemí služby. Bavili jsme se promítáním dokumentů na témata (zabijačka, Vánoce), které jsme propojili se vzpomínáním. Připomněli jsme si, jak tyto tradiční zvyky probíhaly v období dětství klientů. U téma zabijačka nechyběla malá ochutnávka jitrnic, tlačenky, klobás… Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s covidem 19 jsme letošní rok nemohli uspořádat Mikulášskou a Vánoční besídku, kdy se v předchozích letech scházeli současně všichni klienti služby.   […]

Průběžné výsledky Tříkrálové sbírky

V neděli byla poslední možnost přispět v hotovosti do statických zapečetěných pokladniček Tříkrálové sbírky 2021. Ty byly umístěny podle možností na některých veřejně přístupných místech. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kdo nám vyšli vstříc a pokladničky si vzali na starost a také dárcům, kteří do těchto pokladniček přispěli. V současné době probíhá jejich rozpečeťování a počítání těchto darů, […]

Rozmístění Tříkrálových pokladniček

Tento rok se hlavní část Tříkrálové sbírky přesunula do Online prostoru s možností přispět přes platební bránu, nebo převodem na účet 66008822/0800 s variabilním symbolem pro Charitu Odry 77708011 Víme ale, že ne všichni chtějí, nebo mají možnost přispět bezhotovostně. A proto jsem rozmístili i několik statických pokladniček na různé veřejné místa. Níže najdete tabulku […]

Tříkrálová sbírka 2021

Dnes slavíme svátek Tří králů a proto bychom vám chtěli, podle jejich koledy, popřát štěstí a zdraví do nového roku. Tentokrát se nesetkáme osobně, přesto se ale snažíme zachovat tuto tradici v co největší míře a tak možná už dnes najdete na dveřích napsané Tříkrálové požehnání a ve schránce jejich dopis. Pro více informací přejděte […]

Přejeme Vám požehnané Vánoce

Informace o provozních dobách během vánoční doby

Ošetřovatelská služba a mobilní hospic – bez změny. Pečovatelská služba – bez změny. Sociální poradna Odry, Vítkov, Fulnek – 21.12.2019 až 3.1.2020 zavřeno.  Půjčovna kompenzačních pomůcek – 23.12.2019 až 3.1.2020 zavřeno. Denní stacionář – 24.12.2019 až 3.1.2020 zavřeno.  NZDM Manhattan Odry – 21.12.2019 až 3.1.2020 zavřeno.  Stanice pomoci – bez změny.

Blíží se Tříkrálová sbírka 2021

od 1. ledna 2021 bude probíhat Tříkrálová sbírka.  Tentokrát to ale bude jinak. Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme se rozhodli, že místo naší každoroční návštěvy, vám pošleme pozdrav a přání s informacemi, jak je možné na sbírku přispět. Tento dopis vám do schránky doručí Tříkrálový kurýr a tam kde to bude možné napíše požehnání křídou na dveře. Abychom vás […]

Charita Odry získala nové osobní automobily pro kvalitnější poskytování služeb klientům

Charita Odry poskytuje podporu a pomoc lidem v nepříznivém zdravotním stavu a sociální situaci. Nezbytnou pracovní pomůckou pro zaměstnance, kde patří pečovatelky, zdravotní sestry a sociální pracovníci jsou automobily. Vzhledem k narůstajícímu počtu klientů jednotlivých služeb Charity Odry vyvstala poptávka po zvýšení počtu automobilů, které slouží právě k podpoře a pomoci klientů, jak v domácím prostředí, tak k přepravě klientů […]

Copyright © 2021 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry