Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti mládež „Manhattan“ je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Pomoci klientům rozvíjet své schopnosti, dovednosti a zároveň poskytnout pomoc v tíživé životní situaci. Uvědomit si problém a motivovat klienty k jeho řešení a aktivnímu přístupu. Naučit se o problémech mluvit a zvládat zátěžové situace. Poskytnout bezpečné prostředí, podporu, pocit bezpečí a důvěry a pozitivní vzor. NZDM Manhattan Odry je otevřen všem dětem, které o činnost v tomto zařízení projeví zájem.

Co nabízíme:

 • Pomoc s řešením osobních problémů (s rodiči, ve škole, s vrstevníky apod.), 
 • rozhovory a besedy na různá témata (sex, drogy, kriminalita, šikana, záškoláctví, atp.),
 • promítání dokumentů na téma (sexualita, šikana, drogy, záškoláctví, kriminalita, atp.),
 • pomoc se školní přípravou (domácí úkoly, referáty, výběr střední školy, atp.),
 • podporujeme realizaci vlastních nápadů a aktivit,
 • filmové večery (sami si vyberete na co se budeme dívat),
 • tematické akce a večery (např. Halloween, mikulášskou nadílku, ukončení školního roku/prázdnin, velikonoční/vánoční akce),
 • pomoc při jednáních (OSPOD, škola, lékař, zaměstnavatel, policie atp.),
 • pobytové akce (vícedenní či víkendové akce, příměstské aktivity),
 • sportovní, hudební a výtvarné aktivity,
 • bezpečný prostor pro trávení volného času
 • taneční aktivity vč. tanečních soutěží,
 • sportovní aktivity.

Služba je poskytována ambulantní formou v pracovní dny (září až červen) Po-Čt od 12:00-18:00 hod, v Pá od 7:30-14:00 hod.
V době letních prázdnin (červenec až srpen) Po-Út-Čt 10:00 – 16:00, St 12:00-18:00, Pá 7:30-14:00 hod.
Během letních prázdnin možná změna provozní doby dle naplánovaných aktivit.

Služba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je poskytována bezplatně.

Copyright © 2023 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry