Oblastní sklad humanitární pomoci

V rámci efektivní pomoci při mimořádných událostech (např. povodně) byly v říjnu 2012 zřízeny Diecézní charitou ostravsko-opavskou čtyři oblastní humanitární mezisklady a jeden centrální sklad, ze kterých může být při těchto událostech poskytnuta okamžitě a cíleně pomoc ve spádové oblasti. Jedním z nich je i humanitární sklad Charity Odry, který je určen pro spádovou oblast  Oderska, Fulnecka, Novojičínska, Vítkovska a Budišovska.

Tento oblastní mezisklad obsahuje převážně úklidový materiál prvního zásahu pro cca 100 lidí (jary, rukavice, kyblíky, lopaty, smetáky…), ale také základní vybavení pro 20 lidí pro přenocování v polních podmínkách (spací pytle, deky, vařiče…). Pro následnou pomoc je také připraveno k zapůjčení několik vysoušečů vlhkého zdiva. Podle potřeby bude sklad průběžně doplňován z centrálního skladu v Ostravě.

V případě potřeby pomoci při řešení mimořádné události se mohou starostové obcí, rada, štáb nebo i jednotlivci obrátit na vedoucího pro řešení mimořádných událostí pro Diecézní charitu ostravsko-opavskou nebo ředitele Charity Odry, dále pak na místního koordinátora pro Charitu Odry.

Copyright © 2020 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry