Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Poskytuje jim pomoc a podporu, aby mohli co nejdéle setrvávat ve svém přirozeném domácím prostředí a mohli i nadále udržovat kontakt se svými vrstevníky a rodinou. Službu zajištují kvalifikované pečovatelky v domácnostech uživatelů, které pomáhají s osobní hygienou, s chodem domácnosti, se zajištěním stravy, donáškou léků, nebo se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím.

Pomocí našich terénních pečovatelek jsme našim uživatelům schopni zajistit :

 • dovoz obědů s asistencí u oběda, dovoz dietní stravy (pouze Odersko a Vítkovsko)
 • chystání a podání stravy a tekutin (snídaně, obědy, večeře, svačiny)
 • pomoc při převlékání
 • pomoc s přesuny na lůžko, invalidní vozík, WC, do vany, sprchy atp.
 • dohled zda si uživatel vzal léky, připomenutí léků
 • celkovou hygienu na lůžku včetně mytí vlasů, stříhání nehtů na rukou, holení, napolohování
 • hygienu ve sprše, ve vaně, promazání těla
 • výměnu inkontinentní pleny
 • úpravu a převléknutí lůžka
 • běžný úklid v bytě/domě, úklid společných prostor (schody, chodba) v bytových domech
 • nákupy a pochůzky např. na poštu, do lékárny, zdravotních potřeb atd.
 • praní a žehlení prádla v naší prádelně
 • odvozy/dovozy charitním vozidlem a doprovody
 • dohled nad uživatelem po dobu co osoba, která o uživatele pečuje, potřebuje odejít

Ceník

Pečovatelskou službu si hradí klient sám na základě sazebníku pečovatelských úkonů, který je součástí dohody o poskytovaných službách. Pečovatelskou službu poskytujeme dlouhodobě, ale je možná i jednorázová výpomoc.

Seznam úkonů a cen pečovatelské služby Charity Odry od 1. 9. 2023

Dovoz obědů

Čas a místo poskytování pečovatelské služby

Doba poskytování pečovatelské služby na Odersku, Fulnecku a v Suchdole nad Odrou:

od 6.00 hod. do 20.00 hod. v rozsahu celého týdne včetně sobot, nedělí a svátků.

V rámci zajištění návštěv u uživatelů ve frekvenci 3 a více x denně a návštěv v sobotu, neděli a o svátcích je nastavena odpolední a víkendová služba, kdy dochází ke střídání pečovatelek

Doba poskytování pečovatelské služby na Vítkovsku a Budišovsku:

od 6.00 hod. do 14.30 hod. od pondělí do pátku v pracovní dny 

Péči zajišťujeme i mimo tuto dobu dle dohody a individuálních potřeb uživatelů.

Kde nás najdete

Středisko Odry

kancelář vedoucí PS a sociální pracovnice

kancelář pečovatelek

adresa: Hranická 1110/32 (přízemí), 742 35 Odry

Středisko Fulnek (Ladoňka)

kancelář pečovatelek

adresa: Masarykova 390, 742 45 Fulnek

Středisko Vítkov

kancelář pečovatelek

adresa: Lidická 608, 749 01 Vítkov

Středisko Budišov nad Budišovkou

kancelář pečovatelek

adresa: Pivovarská 317,  747 87 Budišov nad Budišovkou

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry