Pečovatelská služba

Poslání

Posláním pečovatelské služby Charity Odry je poskytnout osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení takovou pomoc a podporu, aby mohli za pomoci pečovatelských úkonů co nejdéle setrvávat ve svém přirozeném domácím prostředí a mohli i nadále udržovat sociální kontakty se svými vrstevníky, rodinou a okolním prostředím, při zachování lidské důstojnosti a respektování jejich individuálních potřeb.

Cíle

Cílem je prostřednictvím terénní pečovatelské služby zachovat či zlepšovat stávající kvalitu života a umožnit tak uživatelům co nejdéle důstojně žít ve svém přirozeném domácím prostředí způsobem, na který jsou zvyklí a to za pomoci pečovatelských úkonů.

Cílová skupina uživatelů

Naše služba je určena obyvatelům města Odry, Fulnek, Vítkov, Budišov nad Budišovkou a obyvatelům jejich přilehlých obcí a obyvatelům města Suchdol nad Odrou.

Cílovou skupinu tvoří: starší děti, studenti, dospělí, mladší senioři a starší senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Věková struktura:

Starší děti (11 – 14 let)

Studenti (15 – 26 let)

Dospělí (27 – 64 let)

Mladší senioři (65 – 80 let)

Starší senioři (nad 80 let)

Zásady poskytování sociální služby

  • Zachování důstojnosti a dodržování práv uživatele služby – vždy jednáme s uživatelem s úctou a vážností, respektujeme všechna jeho lidská práva (viz. Standard č. 2)
  • Respektování rozhodnutí uživatele – při poskytování služby se snažíme navrhovat vhodná řešení, podporujeme uživatele v samostatném rozhodování, pozitivně jej motivujeme ke změně a respektujeme jeho rozhodnutí
  • Individuální přístup k uživateli – služba je poskytována na základě individuálních přání, cílů, potřeb uživatele a na podkladě uzavřené Smlouvy a individuálních plánů. V potaz se berou také individuální schopnosti a možnosti uživatele, architektonické, bytové podmínky, rodinné vazby, vztahy atp.
  • Podpora samostatnosti / nezávislosti na službě – snažíme se rozvíjet nebo alespoň udržet stávající úroveň soběstačnosti uživatele a zmírňovat tak jeho závislost na druhých osobách a pečovatelské službě
  • Podpora přirozených společenských vazeb – v rámci možností se snažíme podporovat rodinné vztahy, prioritou je spolupráce s rodinou nebo jinými osobami, podporovat kontakty s běžnou veřejností, vyhledávat aktivity dle zájmů a schopností uživatele, abychom zabránili sociální izolaci uživatele

Charita Odry vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje pečovatelskou službu, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace.

Základním postojem pracovníků Charity Odry při jednání s uživateli pečovatelské služby je partnerský respekt a úcta.

Naši pracovníci pracují s uživateli pečovatelské služby na základě jejich aktuálních potřeb a přání, uzavřených smluv, individuálních plánů a možnosti individuálně rozšířit rozsah úkonů nad běžnou nabídku (jeli rozšíření v možnostech služby).

Naši pracovníci ovládají způsoby komunikace s osobami kterým poskytují služby a u každého uživatele jsou schopni rozpoznat a respektovat jeho informovaný souhlas a nesouhlas.

Charita Odry má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby a podle nich postupuje.

Pečovatelskou službu si hradí klient sám na základě sazebníku pečovatelských úkonů, který je součástí dohody o poskytovaných službách. Pečovatelskou službu poskytujeme dlouhodobě, ale je možná i jednorázová výpomoc.

Objednávat můžete osobně, telefonicky na tel.: 731 075 802 nebo e-mailem martina.hezinova@odry.charita.cz od pondělí do pátku 6.00 – 14.30hod

Místo poskytování pečovatelské služby

Odersko, Fulnecko, Vítkovsko, Suchdol nad Odrou a Budišovsko v domácnostech uživatelů

Doba poskytování pečovatelské služby na Odersku, Fulnecku a v Suchdole nad Odrou:

od 6.00 hod. do 20.00 hod. v rozsahu celého týdne včetně sobot, nedělí a svátků.

V rámci zajištění návštěv u uživatelů ve frekvenci 3 a více x denně a návštěv v sobotu, neděli a o svátcích je nastavena odpolední a víkendová služba, kdy dochází ke střídání pečovatelek

Doba poskytování pečovatelské služby na Vítkovsku a Budišovsku:

od 6.00 hod. do 14.30 hod. od pondělí do pátku v pracovní dny 

nebo dle potřebnosti a individuální domluvy s uživateli

Kde nás najdete

Středisko Odry

kancelář vedoucí PS a sociální pracovnice

kancelář pečovatelek

adresa: Hranická 1110/32 (přízemí), 742 35 Odry

Středisko Fulnek (Ladoňka)

kancelář pečovatelek

adresa: Masarykova 390, 742 45 Fulnek

Středisko Vítkov

kancelář pečovatelek

adresa: Lidická 608, 749 01 Vítkov

Středisko Budišov nad Budišovkou

kancelář pečovatelek

adresa: Pivovarská 317,  747 87 Budišov nad Budišovkou

Ceník

Pečovatelskou službu si hradí klient sám na základě sazebníku pečovatelských úkonů, který je součástí dohody o poskytovaných službách. Pečovatelskou službu poskytujeme dlouhodobě, ale je možná i jednorázová výpomoc.

Objednávat můžete osobně, telefonicky nebo E-mailem od pondělí do pátku
6.00 – 14.30hod

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Dovoz obědů

Úprava ceníku pro Vítkovsko

Seznam úkonů a cen pečovatelské služby Charity Odry od 1. 5. 2019

Ostatní dokumenty

Vnitřní-pravidla-pro-užviatele-Informační-brožura.pdf

Souhlas_informovanost GDPR

Formulář pro uplatnění práv. GDPR

Veřejný závazek pečovatelské služby Charity Odry

Copyright © 2020 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry