Biskup Lobkowicz udělil 32 ocenění za příkladný život a práci pro církev

Za obětavou a nezištnou službu pro církev poděkoval 32 mužům a ženám biskup František Václav Lobkowicz. Slavnostní mše svatá v předvečer svátku svaté Hedviky spojená s oceňováním je tradicí od roku 2011. Medaili sv. Hedviky a pamětní list s poděkováním převzali v sobotu 15. 10. v ostravské katedrále také charitní pracovníci a dobrovolníci. Mezi oceněnými byl také pan Josef Prusek, který dlouhodobě spolupracuje s Charitou Odry. Od samotného začátku Tříkrálové sbírky v diecézi se angažuje jako koordinátor kolednických sbírek v Březové u Vítkova. Byl vždy aktivní v této činnosti a jeho podněty pomáhaly utvářet systém spolupráce s jinými kolednickými skupinami. Přes svůj pokročilý věk je pan Josef pro mnohé příkladem člověka neutuchající aktivity jak pro činnost v charitě, ve farnosti tak i v obci.

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry