Červený Kostelec – Paliativní péče

Ve dnech 5., 6. a 7. dubna jsem se já a kolegyně Renáta Sedláková – vedoucí zdravotního úseku zúčastnily kurzu Domácí hospicové péče, Paliativní péče v domácím prostředí u Oblastní charity Červený Kostelec. Zde vznikl v roce 1995 první hospic v České republice. Kurz se skládá ze dvou teoretických bloků po třech dnech a 24 hodin praxe u lůžka v hospicovém zařízení. Témata, se kterými jsme se seznámily v prvním teoretickém bloku byly: kazuistiky a léčba u onkologických pacientů, onkologie a postupy léčby, obecná farmakologie, akutní situace v domácím prostředí u onkologických pacientů, spirituální potřeby umírajících, psychická problematika onkologických onemocnění, komunikace s pacientem v paliativní hospicové péči, ošetření onkologických ran. Součástí bloku byla návštěva Hospice Anežky České v Červeném Kostelci, který provozuje Oblastní charita Červený Kostelec. Pobyt v Červeném Kostelci v nás zanechal hluboký pocit klidu, jistoty, pravdy a profesionality, odvážíme si spoustu odborných informací a cenné praktické zkušenosti přednášejících. Tímto všem organizátorům a přednášejícím kurzu děkujeme za možnost  zúčastnit se, poznat, seznámit se a načerpat z jejich poznatků.

Děkujeme.                           Jindřiška Stuhlová, vedoucí sociálního úseku

Napsat komentář

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry