Co se dělo na Manhattnu o prázdninách 2018

Celé prázdniny u nás probíhaly velmi aktivně. Po úspěšném stanování se poslední týden v červenci konaly příměstské aktivity. Týden jsme zahájili návštěvou Olomoucké ZOO. Další dny jsme s dětmi navštívili město Nový Jičín , kde jsme hráli Laser game a navštívili expozici – TONAK, kde si každý vyrobil svůj mini klobouček jako suvenýr.  Ve středu jsme s dětmi vyrazili na cyklovýlet na Mariaskálu. Počasí nám přálo, nechybělo tedy koupání a spousty her. Následující den příměstských aktivit, se odehrával v NZDM Manhattan. Měli jsme pro děti nachystaný program na celý den. Navštívila nás Městské Policie Odry, hráli jsme různé soutěže, koupali jsme se v bazéně a jezdili na koních.  Večer jsme zakončili u táboráku a nočního promítání. Týden jsme zakončili celodenní návštěvou Heiparku v Tošovicích. Tento úžasný program se uskutečnil díky grantu Města Odry.  

Měsíc srpen začal jak jinak než pobytovou aktivitou v letošním roce ve Vlkovicích, s názvem Ostrov pokladů. Byl to týden plný zábavy a zážitků. Bylo nachystáno plno her a soutěží. Tábor navštívila Městská policie Odry a PČR obvodní oddělení Odry, která měla pro naše účastníky přichystán velmi zábavný a zajímavý program. Další úžasná návštěva byla VČR – 72 mechanizovaný prapor Hranice s ukázkou své techniky a zbraní.   Završení tábora zajistila hudební kapela Naděje. V průběhu celého tábora byla přichystána celotáborová hra doplněna různými dalšími aktivitami, jako je Laser Game, Trampolínová aréna, jízda na koni a mnoho a mnoho dalšího. Pobytovou aktivitu jsme spolufinancovali z grantu Moravskoslezského kraje a díky sponzorskému daru Semperflex optimit.  

Poslední prázdninové dny jsme s dětmi „oslavili“ akcí s názvem „ukončení prázdnin“ s přespáním v NZDM. Opékali jsme buřty, děti dostaly překvapení ve formě občerstvení (obložených talířů, sladkostí), aby to oslavily jak se sluší a patří. Proběhlo i večerní promítaní s popcornem a ve večerních hodinách se uskutečnila pro odvážné a nebojácné děti stezka odvahy pod dohledem vedoucího.  

Děkujeme všem, kteří se podíleli na financování těchto aktivit, tvoření programu a samotné realizaci. Děkujeme!! 

 

 

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry