Povodně 2010

Stav charitního sbírkového konta spolu se zaslanými DMS přesáhl o víkendu částku 3 milionů korun. K dnešnímu ránu (tj. 24. 5. 2010) se na charitním sbírkovém účtu shromáždilo 1 449 700,- Kč. Dárci zaslali také 69 063 DMS zpráv, tzn. 1 864 701,- Kč darovaných touto formou. Všem dárcům děkujeme.

V tomto týdnu bude dokončen dovoz materiální pomoci do skladů, které zřídily krizové štáby obcí. Dnes bude redistribuováno dalších 40 vysoušečů, z nichž většina směřuje do Třince. V další fázi bude materiální pomoc směřována přímo do postižených domácností, a to na základě jejich aktuálních potřeb. Tento týden také připravujeme začátek sociálního šetření v oblastech, které byly postiženy povodní. Na základě tohoto šetření pak bude poskytována jak materiální tak také v poslední fázi finanční pomoc.

Ode dneška je také v provozu krizová povodňová linka Diecézní charity ostravsko-opavské. Na telefonním čísle 599 525 955 budou k dispozici pracovníci, a to jak pro ty kteří svou pomoc nabízejí tak zejména pro občany postižené povodní, kterým budou schopní poskytnout základní informace a rady jak se s tíživou situací vypořádat. Krizová linka bude fungovat také na e-mailové adrese filip.habrman@caritas.cz.

Na pomoc obětem letošních povodní na Moravě je možné přispět na charitní sbírkové konto: 5015003434/5500 u Raiffeisenbank, variabilní symbol 333 (majitelem sbírkového účtu je Diecézní charita ostravsko-opavská)

Lze využít také formu dárcovských sms, a sice zasláním sms ve tvaru DMS POVODNE2010 na telefonní číslo 87 777. (Cena DMS je 30,- Kč, Charita obdrží 27,- Kč. DMS zabezpečuje Fórum dárců)


Martin Hořínek

Další aktuální informace najdete zde.

Napsat komentář

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry