Denní stacionář- Co je denní stacionář

Stárnout nemusí znamenat vzdát se zábavy a společenských aktivit. 

Denní stacionář je bezpečné, klidné místo zařízené tak, aby se v něm Vaši blízcí cítili co nejvíce jako doma, bylo jim příjemně a užili si každý den s péčí a podporou, kterou potřebují. Součástí péče a podpory jsou každodenní programy aktivit, které Vašim blízkých pomůžou zůstat psychicky a fyzicky aktivní. Máme otevřené dveře všem dospělým a seniorům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronické nemoci nebo zdravotního postižení.  

Víme, že není jednoduché si představit, jak denní stacionář funguje, proto se k nám, prosím, přijďte kdykoliv nezávazně podívat (předem prosím zavolejte). Jsme na adrese Hranická 1110/32 Odry, každý pracovní den od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00, telefonní číslo 732 472 855.  

Proč navštěvovat denní stacionář  

Výhody pro Vás, naše klienty: 

* získáte možnost trávit čas aktivně a zábavně  

* díky aktivitám si budete udržovat fyzické i psychické zdraví (kondice, paměť), což zvýší Vaši nezávislost  

* obohatíte svůj život o nové zážitky a přátele  

* budete ve společnosti svých vrstevníků  

* zvýšíte si sebedůvěru  

 

Výhody pro Vás, rodinné pečující: 

* můžete chodit do práce  

* je to alternativa k zařízením dlouhodobé péče (domovy pro seniory)  

* máte jistotu, že Vaši blízcí tráví čas v příjemném prostředí  

* víte, že díky dennímu programu tráví čas aktivně  

* máte možnost si odpočinout a zařídit věci, které potřebujete  

Jak vypadá program v denním stacionáři  

Ve stacionáři se řídíme denním programem. Dopoledne vždy cvičíme tělo a paměť a před obědem se věnujeme tvoření, zpívání, pečení/vaření nebo si vyjdeme na procházku nebo na výstavu. Denní stacionář také v dopoledních hodinách pravidelně co 14 dní navštěvuje místní duchovní, jedenkrát měsíčně profesionální masérka. Odpoledne se nese spíše v odpočinkovém duchu – hrajeme společenské hry, sledujeme filmy a dokumenty nebo si povídáme u kávy.  

Aktivity jsou různorodé, ale vždy je jejich cílem zajistit Vašim blízkým takovou podporu a péči, aby se u nás cítili dobře, účastnili se aktivit podle svých potřeb, přání a zájmů a aby udržovali či rozvíjeli své schopnosti ve společnosti vrstevníků.  

Aktivity v současnosti: 

Cvičení a tanečky na židli, vaření a pečení  

Trénování paměti, vycházky za přírodou nebo kulturou  

Tvořivé činnosti, besedy, přednášky  

Společenské hry, celodenní výlety  

Muzikoterapie (poslech hudby, zpěv), filmový klub  

Připravujeme: 

Pěstování bylin a květin  

Kolik stojí jeden den ve stacionáři  

Ne každý chce strávit ve stacionáři celý den, proto si po společné domluvě můžete určit, které dny a kolik hodin u nás chcete být a my Vám budeme pobyt účtovat po hodinách. Za jednu hodinu v denním stacionáři zaplatíte 20,- Kč. Dopomoc (při oblékání, pohybu, podávání jídla a pití, při osobní hygieně apod.) je účtována dle platného ceníku. Pokud budete mít zájem, můžete si na den pobytu objednat oběd za 57,- Kč (+ 5,- Kč za dovoz) nebo si přinést oběd vlastní. Zajistit Vám můžeme také svoz a odvoz do denního stacionáře v ceně 7,- Kč/km (+ čas pečovatelky 32,50 Kč/15 min).  

Pobyt ve stacionáři může vypadat například takto (uvedeny jsou pouze dva příklady, ale Váš pobyt může vypadat úplně jinak – podle domluvy):  

Příklad 1: 

Přijdete v 8:00, odejdete ve 14:00 a nepotřebujete žádnou dopomoc.  

6 hodin krát 20,- Kč tedy 120,- Kč  

Příklad 2: 

Přijdete v 8:00 a odejdete ve 12:00, objednáte si oběd a potřebujete 30 minut dopomoc.  

4 hodiny krát 20,- Kč tedy 80,- Kč  

Oběd s dovozem 62,- Kč  

30 minut dopomoci 54,- Kč  

Celkem: 196,- Kč  

V případě, že Vás naše služba zaujala, můžete si zde stáhnout žádost k pobytu nebo si můžete vyzvednout žádost osobně u nás v denním stacionáři.  

Věříme, že k nám najdou cestu všichni lidé, kteří i přes všechny neduhy a nemoci chtějí být stále aktivní a setkávat se dalšími lidmi. Těšíme se na Vás.  

Copyright © 2018 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry