Denní stacionář – Denní režim


7:00 – 8:30 příchod uživatelů, snídaně, individuální práce s uživateli

8:30 – 11:30 skupinový program dle týdenního plánu


11:30 – 12:30 příprava na oběd, oběd


12:30 – 15:00 odpočinek, individuální práce s uživateli


*jednotlivá náplň dne se může časově lišit dle individuálních potřeb uživatelů
*uživatel může kdykoliv během dne využít klidový režim (odpočinková místnost, luštění křížovek, četba knih, relaxace v křesle)

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry