Desatero pro rozvoj sociálních služeb v ČR

Logo apsscr 21. Financovat služby sociální prevence zařazené do sítě z jednoho zdroje mimo systém vyrovnávací platby. Zavést jednotkové dotace na  lůžko u  pobytových služeb sociální péče a opustit systém vyrovnávací platby i v tomto segmentu.

Zavedení vyrovnávací platby ve  smyslu pravidel veřejné podpory, resp. podpory služeb v  obecném hospodářském zájmu, nepřineslo službám sociální prevence žádné pozitivní dopady. Zavedení vyrovnávací platby přitom u  těchto typů služeb nebylo nutné, neboť nenaplňují všechny atributy veřejné podpory, konkrétní služby hospodářské povahy. MPSV přistoupilo k vyrovnávací platbě u těchto služeb z principu opatrnosti. Považuje za racionální vrátit se k původnímu dotačnímu systému. Zavedením jednotkové dotace, v  závislosti na  obložnosti lůžka a  příspěvku na  péči uživatele, by došlo k uplatnění principu spravedlnosti při přerozdělování dotací. Všichni poskytovatelé pobytových služeb sociální péče by tak byli dotováni dle výkonů, a  nikoliv dle historie dotací. Tento systém by umožnil odstoupení od vyrovnávacích plateb.

Celý text naleznete na odkaze: Desatero pro rozvoj sociálních služeb v ČR

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry