Dotace Moravskoslezského kraje pomáhají Charitě Odry a jejim klientům

Charita Odry obdržela z dotačního programu: „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017“ celkem 3 dotace. První dotace byla na projekt pečovatelské služby „Dostupnost, potřebnost a bezpečnost zabezpečená pořízením nového automobilu pro pečovatelskou službu“. Z této dotace bude zakoupen nový automobil pro pečovatelskou službu, kde se zvýší komfort, bezpečnost a spolehlivost pro naše zaměstnance i naše klienty, když je vezeme na nákupy nebo něco vyřizovat. Druhý projekt, který byl podpořen je projekt denního stacionáře „Rozvoj a bezpečnost klientů na základě dovybavení denního stacionáře“. Zde bude denní stacionář dovybaven o kompenzační pomůcky, PC technikou, pomůckami na cvičení a mobilní zahrádkou. To umožní našim klientům rozvíjení a procvičování jejich schopností. Třetím podpořeným projektem je „Všestranný rozvoj klientů na základě dovybavení NZDM Manhattan Odry“. Z tohoto projektu jsme již zakoupili el. bubny a notebooky.

Moravskoslezský kraj podpořil všechny 4 sociální služby Charity Odry ve vyhlášeném dotačním programu: „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017“.

Za všechny podpořené projekty a služby jsme moc rádi, protože můžeme zlepšovat naše služby ve prospěch našich klientů neboli občanů Moravskoslezského kraje.

 

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry