Fungování během nouzového stavu

Některá Charitní střediska musela, kvůli nouzového stavu omezit své činnosti s klienty. V naší Charitě Odry se jedná o nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, denní stacionář pro seniory a poradny. Poradny však jsou klientům stále k dispozici telefonicky, či v rámci mailové komunikace a touto formou jim mohou stále pomáhat s řešením problémů. Pracovníci denního stacionáře a nízkoprahu pak tuto dobu využívají pro přípravy dalších aktivit a akcí, nebo pomáhají se zvládáním této situace. Na stacionáři například šijí pro pracovníky a klienty roušky, pracovníci nízkoprahu pomáhají pečovatelské službě zvládat zvýšení zájmu o zajištění nákupů a zároveň se snaží komunikovat a udržovat kontakt s uživateli služeb, kteří jsou na navštěvování zařízení zvyklí. Zvláště u seniorů vnímáme telefonické hovory jako důležité, protože bez možnosti navštěvovat denní stacionář, zůstávají velkou část dne doma osamoceni.

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry