Jaro v Denním stacionáři pro seniory v Odrách

Proměna

 V úterý 27. února jsme v Denním stacionáři přivítali profesionální kadeřnici, která našim uživatelkám i uživatelům nabídla své služby v oblasti péče o vlasy a zkrášlení zevnějšku. Dopolední proměnu si dámy a jeden muž užili ve veselé atmosféře, povykládali si s kadeřnicí, která jim během rozhovoru vykouzlila hezké účesy. Dámám také nabídla možnost líčení, všechny těchto služeb využily. Uživatelky se navzájem hodnotily, jak to každé sluší. Děkujeme kadeřnici Lence, že za námi přijela a vnesla do našeho zařízení atmosféru připomínající salón krásy, kterou si všechny dámy náležitě užily.

Bál Denního stacionáře

 V pátek 2. března se konal v DS již tradiční bál určený nejen pro uživatele Denního stacionáře, ale i pro obyvatele domu s pečovatelskou službou. O hudbu k tanci a poslechu se nám postaral pan Olda Bordovský v doprovodu dvou zpěvaček. Touto cestou jim velmi děkujeme! I přes chřipkové období a s ním spojenou nižší účastí seniorů na našem bále věříme, že se akce vydařila. Senioři si společně zazpívali, zatančili, občerstvili a nechyběla ani kulturní vsuvka v podobě vyprávění vtipů. Každá přítomná dáma obdržela malou pozornost, papírovou růžičku, jako připomínku MDŽ. Děkujeme všem, kteří se bálu zúčastnili.

Přednáška policie ČR

3. dubna nás navštívili příslušníci Policie ČR, kteří pro seniory uspořádali přednášku Policie seniorům. Náplní přednášky bylo seznámení seniorů se základními zásadami bezpečného chování. Dozvěděli jsme se, jak správně zabezpečit svůj domov proti vloupání, povídali jsme si s příslušníky PČR o problematice podomního prodeje, podvodném jednání, bezpečném nakupování a podobně. Na závěr přednášky proběhla ukázka výzbroje a výstroje příslušníků Policie ČR, seniory zaujala pouta a teleskopický obušek. Každý účastník přednášky obdržel dárek v podobě knihy Černá kronika aneb ze soudních síní (preventivní kniha pro seniory, kterou vydalo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje), nákupní tašku s reflexivním prvkem, křížovky.

 

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry