Květnové koroinfo

Na začátku měsíce května přešly do úplného provozu naše sociální poradny v Odrách, ve Vítkově i ve Fulneku.

Znovu byl otevřen pro klienty NZDM Manhattan Odry za zvýšených hygienických podmínek. A v průběhu června očekáváme znovu otevření Denního stacionáře pro seniory za taktéž zvýšených hygienických opatření.

Ostatní služby Charity Odry nadále poskytují služby v plném rozsahu.

Dále Charita Odry informuje, že ukončením nouzového stavu se ukončují nákupy za zvýhodněnou cenu a nyní již budou účtovány za standardní ceny jako před nouzovým stavem.

I přes ukončený nouzový stav můžeme zatím stále využívat zapůjčený automobil od firmy AAA Auto. Moc nám to pomohlo a pomáhá.

Zároveň jsme obdrželi zprávu, že Charita Odry byla vybrána mezi 100 neziskových organizací poskytující terénní služby (pečovatelská služba a zdravotní ošetřovatelská služba), kterým Škoda Auto věnuje automobil zcela zdarma pro dané služby. V Charitě Odry bude auto sloužit ve zdravotní ošetřovatelské službě k dopravě zdravotní sestry ke klientům. Moc děkujeme a jsme za to velmi rádi.

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry