Léto na denním stacionáři

Letní měsíce nám v denním stacionáři utekly jako voda. Během našich společných chvil jsme využili možnost cvičení těla a paměti na terase, chodili jsme do města na zmrzlinu, sušili bylinky, které si pěstujeme na zahrádce. Také jsme společně pekli a několikrát si uvařili během skupinových aktivit oběd.

Po dlouhé covidové době jsme uspořádali společenskou akci pro všechny uživatele služby, kdy k nám zavítali hudebníci a potěšili nás živou dechovou hudbou. Klienti si prozpěvovali a někteří si dokonce zatančili. Hudební dopoledne jsme završili společným občerstvením, kdy jsme si všichni pochutnali na grilovaných klobáskách. Přítomní si společně povykládali u kafíčka a dezertu, který jsme u nás upekli.

Také jsme letní měsíce okořenili několika malými výlety, kdy jsme navštívili rozhlednu na Pohoři, Veselí a nedaleký zámek Nová Horka.

V tomto období došlo v naší službě k zásadní změně, kdy nám město Odry předalo zrekonstruované prostory vedlejší budovy. Díky tomuto velkému kroku jsme navýšili okamžitou kapacitu na 15 klientů. Uživatelé služby tak mají komfortnější prostory pro aktivní trávení svého času, a to jak při skupinových aktivitách, tak při individuální práci. K dispozici máme prostor na pohybové aktivity, pracovnu a také relaxační multismyslovou místnost.

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry