Návrh na změny financování sociálních služeb

Tisková zpráva:

APSS ČR předala J. Drábkovi návrhy na změny financování sociálních služeb

 

Tábor 10. 9. 2012

Ve čtvrtek 6. září 2012 předal prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) Jiří Horecký ministrovi práce a sociálních věcí Jaromíru Drábkovi návrhy na změnu způsobu financování sociálních služeb. Jejich podstatou jsou změny ve výplatě příspěvku na péči. APSS ČR se jako největší a nejsilnější profesní sdružení poskytovatelů sociálních služeb dlouhodobě aktivně účastní diskuzí, dialogů a projektů, jejichž cílem je změna neefektivního systému financování sociálních služeb dlouhodobě způsobujícího neutěšený stav vedoucí ke snižování kvality poskytovaných služeb a k ohrožení jejich základní sítě v ČR. Zmíněné návrhy proto vycházejí z velmi dobré znalosti problematiky.

Jde o tři zásadní změny ve výplatě příspěvku na péči, které řeší nedostatek finančních prostředků poskytovatelů sociálních služeb a přitom neznamenají navýšení celkových státních výdajů na jejich poskytování. V zásadě tyto návrhy znamenají omezení využití příspěvku na péči v 1. stupni, zavedení diferenciace výplaty příspěvku zohledňující míru neformální a profesionální péče v dalších stupních a dále částečnou transformaci státních dotací na pobytové služby sociální péče do příspěvku na péči. Přestože pro celkové řešení nedostatku financí v tomto segmentu by bylo účelné zabývat se např. i možností rozšíření stupňů příspěvku na péči, porovnáním skutečných nákladů na zajištění péče v kontextu přiznané výše příspěvku na péči či řešením nedostatečných úhrad za zdravotní péči, jsou návrhy APSS ČR již samy o sobě velmi užitečným krokem vedoucím k řešení dlouhodobě kritické situace. „Předložený materiál reaguje na stále sílící kritiku institutu příspěvku na péči jako nástroje pro zajištění sociální péče a soběstačnosti. Přináší konkrétní návrhy na změny výplaty i výše příspěvku na péči včetně možnosti rozdělení na jednotlivé podstupně dle jeho využití. Hlavními kritérii těchto návrhů byla větší efektivita a úplné využití stávajících zdrojů, tzn. i jejich nenavyšování,“ uvedl Jiří Horecký.

Návrhy APSS ČR nyní Ministerstvo práce a sociálních věcí podrobí analýze a v následujících týdnech lze očekávat další odbornou diskuzi. Znění návrhů APSS ČR je k dispozici na http://www.apsscr.cz/files/files/Prispevek_na_peci_JH_finalup.pdf.

Zdeněk Kašpárek

PR specialista APSS ČR a šéfredaktor časopisu „Sociální služby“

sefredaktor@apsscr.cz, tel. 606 832 551

 

 

 

 

 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je nezávislým sdružením přímých poskytovatelů

sociálních služeb sledujícím jako základní cíl jejich rozvoj a zvyšování jejich úrovně.

 

Napsat komentář

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry