Notebooky pro Pečovatelskou službu v době koronavirové a postkoronavirové

Díky programu Moravskoslezského kraje, který byl zaměřený na podporu a zvýšení kvality sociálních služeb, jsme získali dotaci na nákup 8 kusů notebooků pro pečovatelskou službu.

Získané notebooky umožní pečovatelkám práci z kanceláře, ale i domova, čímž se sníží jejich setkávání a riziko onemocnění nemocí Covid 19.

Nové notebooky jsou již předány a slouží účelu za kterým byly zakoupeny.

Děkujeme Moravskoslezskému kraji za dotaci, díky které můžeme dále zkvalitňovat naše služby.


Název programu: Program na podporu zvýšení kvality soc. služeb poskytovaných MSK

Název projektu: Notebooky pro pečovatelskou službu Charity Odry v době koronavirové a postkoronavirové


Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry