Opékání, hry, turnaj a další- jaro v Manhattanu

NZ3Jarní měsíce v Manhattanu byly velice perné. V dubnu měla děvčata taneční soustředění, takže jsme celý večer věnovaly tanečním krokům, soutěžím, opékaly jsme špekáčky a na závěr večera jsme hrály zábavné stolní hry.

V polovině května proběhla opět Beseda s bývalým vězněm, zúčastnily se poslední ročníky obou základních škol v Odrách.  Atmosféra byla skvělá, žáci se nebáli pokládat otázky a můžeme si troufnout říci, že to pro ně bylo víc, než zajímavé.NZ2

Slunečné květnové nedělní dopoledne jsme díky grantu města Odry věnovali turnaji v Ping Pongu. Účast byla velká, zúčastnily se nejen děti z Oder, ale dorazily i děti z Hranic. Soutěžilo se ve třech kategoriích, a to: starší chlapci, mladší chlapci a děvčata. V kategorii starších chlapců se umístil na 1. místě Tomáš Čuri, na 2. místě Radim Kolář a bronz vybojoval Jan Kraka. U mladších chlapců obsadil 1. místo Tomáš Hura, 2. místo Michail Tashev a 3. místo Filip Čuri. Děvčata se umístila v pořadí: 1. místo Karolína Bikarová, 2. místo Natálie Tomečková a 3. místo Pavlína Horňáková. Poděkování patří Ondřeji Gajdičiarovi a celému oddílu stolního tenisu v Odrách za poskytnutí prostoru.NZ1

Druhý červnový víkend patřil dnům města Oder. Naše děvčata vystupovala v páteční Předvečer a přišla je podpořit spousta lidí nejen z řad kamarádů, ale také rodina a známí. 17. 06. 2017 i přes nepříznivé počasí vystoupily dívky z NZDM Manhattan Odry na Oderské 25.

NZ4

Chystáme:

12.7. -14. 7. 2017-  Letní stanování

28.7. -6. 8. 2017 –  Pobytový tábor Březiny

14.8. -18. 8. 2017 – Příměstský tábor

Mgr. Monika Bednárková

vedoucí NZDM Manhattan Odry

 

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry