Ošetřovatelská služba – Ceník

zpět

Na doporučení lékaře

Zdravotní ošetřovatelskou péči indikuje Váš ošetřující lékař. Zdravotní ošetřovatelskou péči indikovanou Vaším ošetřujícím lékařem hradí zdravotní pojišťovna, u které jste pojištěni. Tuto péči vykonávají kvalifikované zdravotní sestry Charity Odry.

Bez doporučení lékaře

Péče požadovaná klientem (pacientem, rodinou) bez indikace ošetřujícího lékaře je nadstandardní domácí péče prováděná kvalifikovanou zdravotní sestrou a je hrazena klientem.

Ceník:

1. Ošetřovatelská péče bez indikace ošetřujícího lékaře                           360 Kč/1hod

2. Příprava léků zdravotní sestrou bez indikace ošetřujícího lékaře          360 Kč/1hod

3. Hygienické úkony jen ve výjímečných případech                                 360 Kč/1hod

  • 15 minut – 90Kč
  • 30 minut – 180Kč
  • 45 minut – 270Kč
  • 60 minut – 360Kč
  Úkony jsou hrazeny za každou započatou čtvrthodinu (15minut).

4. Zajištění léků – fixní částka                                                                   140 Kč

5. Zajištění inkontinentních pomůcek – fixní částka                                  140 Kč

  (jen pro osamocené se sníženou mobilitou)

6. Vyšetření glykémie pomocí glukometru – fixní částka                           100 Kč

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry